מיסוי חברת החזקות - מבוא

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

משטר המס המיוחד ל"חברת החזקות" המכונה גם "פטור השתתפות" (participation exemption) מקובל במדינות רבות. חברת החזקות היא חברה אשר הוקמה במטרה להחזיק במניות של חברות אחרות.

במדינות השונות בהן מקובל השימוש במשטרי מס מיוחדים לחברת החזקות, קיימים תנאים והגבלות ביחס לזכאות להטבות המס הניתנות לחברות הנהנות ממשטר המס המועדף. התנאים וההגבלות משתנים ממדינה למדינה, אך נהוג לקבוע את התנאים הבאים או לפחות את חלקם:
(1) מסים מקומיים, בשיעור מסוים, חייבים לחול על רווחי החברה הבת במדינת התושבות שלה;
(2) החברה הבת חייבת להיות חברה פעילה והיא איננה יכולה לבצע פעילות עסקית פסיבית;
(3) אחזקה מעל לשיעור של 10% בחברה הבת;
(4) המניות בחברה הבת אינן מוחזקות באופן זמני.

ניתן להניח כי מדינות יצרו את משטר המס המיוחד של חברות החזקות במטרה למנוע את החשיפה של תאגידים רב-לאומיים למיסוי כפול. במקרים רבים ניתן לפתור בעיה זאת באמצעות רשת אמנות למניעת כפל מס. אולם, רשת האמנות אינה משולמת וכך לדוגמא, לא תמיד קיימות אמנות מס בין שתי מדינות נתונות. היות ופתרון זה אינו מספק מענה ראוי, מדינות בחרו לקבוע מראש ובאופן חד צדדי משטר מיסוי מיוחד ביחס לחברות האחזקה. בדרך זאת, ניתן להפחית בצורה ניכרת את המס החל על חברת האם בהשוואה לחברה רגילה אשר אינה נהנית ממשטר המס המיוחד.

בשנים האחרונות, משטר מס מיוחד של חברת החזקות משמש נישומים ממדינות שונות כאמצעי ל-תכנון מס אשר נועד להפחית את חבות המס במדינת המושב. כך יוצא, שמדינות המציעות משטר מס מיוחד לחברות החזקה, עשויות לפגוע בבסיס המס של מדינות אחרות.

חברת החזקות אופטימאלית צריכה לעמוד בלפחות שישה תנאים כדלקמן:

  • ניכוי במקור נמוך או אפס בחלוקה מחברה מוחזקת לחברת האחזקות.
  • קבלת הדיבידנד בחברת האחזקות צריכה להיות פטורה ממס.
  • פטור ממס רווחי הון במכירת מניות של חברה מוחזקת.
  • פטור או ניכוי במקור נמוך בחלוקה מחברת האחזקות לבעלי המניות.
  • שיעור מס נמוך על רווחי חברות האחזקות (שלא מדיבידנדים ורווחי הון).
  • רשת אמנות מס נרחבת למדינת התושבות של חברת האחזקות.
להרחבה בעניין מיסוי חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים