החלטה בעניין הרווחים הכלואים

החוק לעידוד השקעות הון

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

יוני 2012

להלן סיכום החלטת שר האוצר מיום 19.6.2012 בעניין קביעת הוראת שעה בנושא הרווחים הכלואים במסגרת החוק הישן לעידוד השקעות הון. שר האוצר הודיע כי החליט לקבוע הוראת שעה בנושא הרווחים ה"כלואים". בעקבות החלטת שר האוצר, פורסם תזכיר חוק בנושא רווחים כלואים. "רווח כלוא" הינו רווח שקיבל פטור ממס עד למועד חלוקתו או הוצאתו בנסיבות מסוימות. הנחת הבסיס הייתה כי רווחים אלו יושקעו בפעילות נוספת בישראל. הוראת השעה קובעת כי חברות שקיבלו פטור ממס בהתאם לחוק הישן לעידוד השקעות הון, יחלו לשלם מס בגין אותם רווחים.

להרחבה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, ראו: מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

בדין הישן נקבעו מסלולי הטבות שונים בהתאם לאופי המפעל ולמיקומו מבחינה גיאוגרפית כך שחברות תעשייתיות נהנו מפטור ממס בגין הכנסותיהם למשך תקופות שנעו בין 10- 15 שנה. הפטור נועד לעודד חברות להשקיע את רווחיהם במפעלים בישראל ובכך להגדיל את כושר הייצור ואת היקף התעסוקה. הפטור שנקבע בחוק הוגבל עד לשלב בו החברה החליטה לחלקו כדיבידנד לבעלי מניותיה. חברה המשלמת דיבידנד נדרשת לשלם את מס החברות ממנו הופטרה בשיעור של 10%-25%, זאת בנוסף ל-15% מס במקור בגין דיבידנד.

בשל המס הגבוה שהחברות נדרשות לשלם, הן נמנעו מתשלום דיבידנד וצברו רווחי עתק. לטענת משרד האוצר, המצב שבו חקיקת המס משפיעה על החברות אינו רצוי מבחינה כלכלית לטובת המשק. באותה עת, הכנסות המדינה ממיסוי אותם רווחים נדחות בשנים ארוכות ונשחקות.

בכדי לעודד חברות לשלם את המס בגין הרווחים ה"פטורים", משרד האוצר החליט לתמרץ חברות בהוראת שעה להפשיר רווחים אלה. משמעות המהלך הינה שחברות יחזירו את מס החברות בגין אותם רווחים פטורים, תוך קביעת הנחה שתשקף את שיעור המס בדומה לחוק החדש שנכנס לתוקפו החל משנת 2011. ההנחה המוצעת במס החברות מהווה מעין היוון של המס אותו החברה אמורה להחזיר למדינה במועד בלתי ידוע בעתיד. הוראת השעה אינה מחייבת חברות לחלק דיבידנד בפועל אשר בגינו יש לשלם מס נוסף בשיעור של 15%, עליו אין הטבה, ומאפשרת לחברות להשאיר את רווחיהם בחברה ללא הגבלה עתידית בגין השימוש בכספים.

בשנת 2010 הוקמה על ידי שר האוצר ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל האוצר, לבחינת החוק לעידוד השקעות הון. הוועדה המליצה בין היתר על צמצום הטבות המס לחברות בבעלות ממשלתית מלאה, חברות העוסקות בכריית מחצבים וביטול כללי של הפטור ממס לחברות וזאת באמצעות קביעת שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה. החוק החדש שנחקק בעקבות ההמלצות מפחית באופן משמעותי את הטבות המס לכלל החברות במשק ערב תיקונו. יחד עם זאת, המלצות הוועדה לא פגעו רטרואקטיבית בהטבות המס להן היו זכאיות החברות לפי הדין הישן.

סיכום הוראת השעה

  • על מנת להביא לכך שחברות יתנהלו משיקולים עסקיים ולא משיקולי מס ולהגשים את מטרת החקיקה המקורית הוחלט לקבוע בהוראת שעה מנגנון שיתמרץ חברות להפשיר את הרווחים הפטורים
  • הוראת השעה קובעת הנחה במס החברות בשיעורים שיקבעו לפי מודל לינארי התלוי בשיעור הפשרת הרווחים
  • תשלום המס שעתיד להתקבל מהוראת השעה משקף את היוון התשלומים שצפויים להתקבל מהטבת המס המקורית
  • המודל המוצע אינו מחייב חלוקה בפועל של הדיבידנדים
  • לא ניתנת הטבה בגין חלוקת הדיבידנד בפועל
  • הוראת השעה תביא לקבלת זרם הכנסות מיידי שיצמצם את הפער התקציבי הנוצר בעקבות המשבר וימנע חלק מהגזירות הכלכליות שהיו עלולות להיות מושתות על הציבור

דוגמאות

חברה

א

ב

ג

השקעת חוץ

95%

80%

25%

שיעור חלוקה

50%

50%

50%

רווחים צבורים

1,000

1,000

1,000

דין

ישן

הוראת שעה

ישן

הוראת שעה

ישן

הוראת שעה

שיעור מס חברות

10%

4.5%

15%

6.8%

25%

11%

סכום

50

22.5

75

34

125

56

מס במקור

67.5

71.6

64

70

56

66.5

סה"כ מס

117.5

94.1

139

104

181

122.5

שנות הקדמה*

4.5 שנים

6 שנים

8 שנים

 
להרחבה, ראו : מדריך למיסוי רווחים כלואים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים