ויתור על אזרחות אמריקאית לענייני מס

מס הכנסה|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

תושבי ישראל שהם גם בעלי אזרחות אמריקאית, בוחנים בימים אלה את האפשרות לוותר על האזרחות האמריקאית שלהם לאור חקיקה חדשה בארצות הברית העשויה להחמיר את מצבם בצורה ניכרת.

החקיקה החדשה נועדה לחייב בנקים שאינם-אמריקאיים, ובכלל זה בנקים בישראל, לדווח על חשבונות בנק של הלקוחות האמריקאיים שלהם. בהתאם להערכות שונות, אזרחי ארצות הברית מחזיקים בבנקים בישראל מעל חמישה מיליארד דולר.

מטרת החקיקה החדשה היא לחסום אסטרטגיות תכנון מס של אזרחי ארצות הברית אשר ניהלו חשבונות בנק, בין היתר בישראל, תחת חסות של סודיות בנקאית. בהתאם להערכות שונות, מעל ל- 5 מיליון אזרחי ארצות הברית גרים מחוץ לגבולות ארה"ב, ומתוכם יותר מ-300 מאות אלף גרים בישראל.

מיסוי על בסיס אזרחות

המיסוי בארצות הברית הוא על בסיס "אזרחות", להבדיל ממיסוי על בסיס "תושבות", כפי שמקובל בישראל ובמדינות אחרות. המשמעות היא שאם אתם תושבי ישראל אפילו שלושים שנה, אך יש לכם אזרחות אמריקאית, תהיו כפופים למערכת המיסוי בארצות הברית.

אזרח ארצות הברית שעלה לישראל או גר בישראל ונחשב לתושב ישראל - כפוף בעיקרון לחוקי המס גם בישראל וגם בארצות הברית. כל אזרח ארצות הברית אשר מחזיק חשבון בנק בחו"ל בו מופקדים מעל עשרת אלפים דולר, מחויב להגיש דו"חות מס לרשויות בארצות הברית ולשלם שם מס. להרחבה בעניין זה, ראו: מיסוי אזרחי ארצות הברית הגרים בישראל. 

החקיקה החדשה

ממשל אובמה יזם מדיניות מיסוי המגבירה את אכיפת חוקי המס האמריקאיים לגבי אזרחי ארה"ב בעלי השקעות או עסקים מחוץ לארה"ב. רבים מתושבי ישראל שהם בעלי אזרחות אמריקאית יושפעו מהחקיקה החדשה בשנים הקרובות, והדבר יחייב תכנון מס זהיר.

החקיקה החדשה מכונה FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act, והיא מחייבת בנקים זרים, לרבות הבנקים בישראל, לדווח על חשבונות ונכסים שהם מנהלים עבור אזרחי ארצות הברית. רשות המיסים בארצות הברית פרסמה הוראה המחייבת בנקים זרים לדווח לה על שמות בעלי החשבונות, כתובותיהם והסכומים המופקדים. להרחבה בעניין זה, ראו: דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב.

הבנקים בישראל החלו כבר ליישם את ההוראה החדשה ודורשים מהלקוחות שלהם להגיש הצהרה הכוללת חתימה על טופס ויתור על סודיות. אלא שבעלי חשבונות רבים בישראל פעלו בהתאם לתכנון מס, כזה או אחר, והם אינם מעוניינים לחשוף את פרטיהם לרשויות המס בארצות הברית. מה עושים?

פתרונות אפשריים

אזרחי ארצות הברית בעלי חשבון בנק סודי בישראל מיישמים פתרונות שונים. כך לדוגמא, אחד הפתרונות המקובלים בשנים האחרונות היה להגיש בקשה לגילוי מרצון בארצות הברית. הבעיה עם הליך הגילוי מרצון בארצות הברית שהוא לא היה אטרקטיבי מספיק. פתרון אחר הוא להעביר את הכסף לבנקים שאינם מקפידים על החקיקה האמריקאית, אך בכך יש סיכונים לא מבוטלים.

אחד הפתרונות המעניינים ביותר הוא לוותר על האזרחות האמריקאית. במקרה כזה, תקנות הדיווח לא יחולו. יתרון נוסף הוא אי-תחולת מס העיזבון אמריקאי. ישראלים שמוכנים לוותר על האזרחות האמריקאית שלהם הם בדרך כלל כאלה שצברו כסף ונכסים, ואין להם שום עניין לחזור לארה"ב אלא למטרת ביקורים קצרים אצל קרובי משפחה שם.

ויתור על אזרחות אמריקאית

כדי לוותר על האזרחות האמריקאית, יש לעבור בתחילה תהליך בירוקראטי של טפסים והצהרות. מדובר בתהליך פשוט יחסית. השלב הבא, המסובך יותר, הוא התנתקות ממערכת המיסים האמריקאית. תהליך ההתנתקות המיסויית מורכב, ומחייב ייעוץ משפטי. ראו גם: הליך ויתור על אזרחות אמריקאית

בעיקרון, אזרח ארצות הברית המוותר על אזרחותו כפוף ל"מס יציאה" (exit tax). מנגנון דומה קיים בשיטת המיסוי הישראלית. להרחבה בנושא מס יציאה בישראל, ראו: מדריך לענייני מס יציאה, כולל המלצות לתכנון מס.

המשמעות של מס יציאה היא שרואים את נכסיו של אותו אדם כאילו נמכרו יום אחד לפני הוויתור שלו על האזרחות. בעגה המקצועית מכנים זאת "מכירה רעיונית". מי שכפוף לכללי מס יציאה, מחויב במס פדראלי על רווחי הון (על בסיס כלל עולמי) מעל סכום מסוים הקבוע בחקיקה.

המכירה הרעיונית חלה בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק. ככל שיש חבות במס רווחי הון בארצות הברית, יש לבחון גם את השלכות מס רווחי הון בישראל כדי להימנע מכפל מס.

בנוסף לחבות במס רווחי הון בארצות הברית כאמור, המוותר על אזרחותו נדרש להגיש דו"חות מס על הכנסתו הכלל עולמית במשך חמש השנים האחרונות. 

ניצול הוראות פטור עבור ישראלים

ישראלים שרוצים לוותר על אזרחותם האמריקאית יוכלו לעשות זאת, בלא חבות במס יציאה, ובלי קשר לשאלה מה השווי שלהם, בהתקיים התנאים הבאים:

1. הם אזרחי ישראל מלידה, ולאחר הויתור על האזרחות האמריקאית, הם ממשיכים להיות ממוסים כתושבי ישראל.

2. הם היו תושבי ארה"ב לצורכי מס (לפי מבחן ה- substantial presence) במשך לא יותר מ- 10 מתוך 15 השנים האחרונות;

3. הם מסוגלים להצהיר תחת שבועה כי מילאו את כל החובות החלות עליהם מתוקף דיני המס האמריקאים בחמש השנים האחרונות ולשלוח ראיות לשביעות רצון רשויות המס בארצות הברית לכך. קיימת אפשרות להגיש דו"חות באיחור ופנייה לרשויות המס בארצות הברית להסדר תשלומים.

רשות המסים פרסמה לאחרונה הודעה הבאה לעודד אמריקאיים בעלי אזרחות כפולה למלא דו"חות מס (גם אם באיחור), ומציינת כי אם לא נדרשת השלמת מס בארה"ב לא יחול עונש על האיחור במילוי הדו"ח.

מקבלים החלטות עכשיו

כאמור, תושב ישראל שהוא אזרח בארצות הברית או מחזיק בגרין קארד אמריקני, חייב בעיקרון במס ובדיווח לרשויות המס בארצות הברית, לרבות דיווח על חשבונות הבנק שלו מחוץ לארה"ב, ובכלל זה בישראל. מי שחייב בדיווח לרשויות המס בארצות הברית ולא עשה כן, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובתשלום המס לרבות קנסות גדולים, אשר עשויים להגיע ליותר מ-50% מהסכום המופקד בחשבון הבנק.

לפיכך, מומלץ לכל מי שהוא תושב ישראל ובעל אזרחות ארצות הברית או שהוא מחזיק בגרין קארד אמריקני, ולא הגיש דו"חות מס בארצות הברית, ו/או לא דיווח על חשבונות הבנק שלו מחוץ לארה"ב, לבחון את האפשרות לוותר על האזרחות האמריקאית.

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים בישראל, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים