הליך ויתור על אזרחות אמריקאית 

ארצות הברית|אזרחות|ויתור 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2013 

קיימת עלייה דרמאטית של אזרחים אמריקאיים המוותרים על אזרחותם. נראה כי חלק ניכר מהאמריקאים שוויתרו על אזרחותם עושים זאת בשל מערכת המסים המסורבלת בארצות הברית ולא בשל גובה המסים. בין האמריקאים הרבים אשר מוותרים על אזרחותם נמצאים מפורסמים רבים. כך, הזמרת טינה טרנר הגישה לאחרונה את המסמכים הדרושים כדי לוותר על אזרחותה האמריקאית בשגרירות ארה"ב בעיר ברן, בירת שוויץ. 

הוראות החוק

סעיף 349 לחוק ההגירה האמריקאי (the Immigration and Nationality Act) עוסק, בין היתר, בזכותו של אזרח ארצות הברית לוותר על אזרחותו. הסעיף עוסק בויתור על אזרחות הנעשה באופן וולונטרי מחוץ לארצות הברית בדרך שנקבע על ידי מזכיר המדינה, ובלשון הסעיף:

"(5) making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or consular officer of the United States in a foreign state , in such form as may be prescribed by the Secretary of State". 

ראו גם: ויתור על אזרחות אמריקאית לענייני מס
 

דרישות החוק לוויתור על אזרחות

אזרח ארצות הברית רשאי לוותר על אזרחותו באופן וולונטרי בהתאם לדרישות להלן:

1. אזרח המבקש לוותר על אזרחותו האמריקאית חייב להופיע בעצמו בפני קונסול או פקיד דיפלומטי אמריקאי. אין אפשרות לבצע את הוויתור על האזרחות באמצעות דואר או אימייל.

2. הויתור על האזרחות האמריקאית צריך להתבצע במדינה מחוץ לארצות הברית בקונסוליה או שגרירות אמריקאית. אין אפשרות לבצע את הוויתור על האזרחות בארצות הברית.

3. האזרח המבקש לוותר על אזרחותו האמריקאית חייב לחתום בשבועה על מסמך ויתור על אזרחות. 

יודגש כי ויתור על האזרחות שלא התבצע בהתאם להוראות האמורות הוא חסר תוקף משפטי. כמו כן, אזרח המבקש לוותר על אזרחותו האמריקאית אמור לוותר גם על כל הזכויות והפריבילגיות המגיעות לו מכוח אזרחותו. 


ויתור על אזרחות של קטינים

האזרחות היא פרסונאלית, ולכן ההורים אינם יכולים להגיש בקשת ויתור על אזרחות בשם הילדים שלהם. ילדים יכולים לוותר על אזרחות במידה ויצליחו לשכנע את הקונסול או הפקיד הדיפלומטי האמריקאי שהם מבינים את המשמעות של הוויתור על אזרחות ושהם עושים זאת מרצונם החופשי.
 

תשלומי מיסים וחובות דיווח

אנשים המבקשים לוותר על אזרחותם האמריקאית, צריכים להיות מודעים לכך שהוויתור על האזרחות אינו משפיע על חבות המסים וחובות הדיווח, לרבות בנושא חקיקת ה-

Foreign Account Tax Compliance Act. כמו כן, הוויתור על האזרחות לא מהווה מחסום מהעמדה לדין פלילי ביחס לעבירות מס. 

ראו גם:

בחינת יישום ה-FATCA בישראל

יישום חקיקת ה-FATCA 


ויתור על אזרחות הוא בלתי-הפיך

בהתאם לחוק ההגירה האמריקאי, הליך הויתור על אזרחות הוא בלתי-הפיך, למעט ביחס לקטינים אשר ויתרו על אזרחותם היכולים בתנאים מסוימים לחדש את האזרחות שלהם לאחר הגיעם לגיל 18.
 

תושב ישראל עם אזרחות אמריקאית

תושב ישראל שהוא בעל אזרחות אמריקאית ולא הגיש דוחות, יכול לפנות לרשויות בהתאם לנוהל חדש לגילוי מרצון מקוצר. בהתאם לנוהל החדש לגילוי מרצון, נישומים ידרשו להגיש דוחות מס עבור שלוש השנים האחרונות ולהגיש דיווחי FBAR עבור שש השנים האחרונות. הליך מקוצר זה לגילוי מרצון נועד לנישומים בעלי רמת סיכון נמוכה.


להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו:
 מדריך מיסוי בארצות הברית 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים