מסלול ירוק ברשות המסים

החלטת מיסוי|בקשה|הסדר מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

יולי 2011

רשות המסים מאפשרת קבלת החלטות מיסוי שונות באמצעות מסלול ירוק, מהיר ומקוצר. כך לדוגמא, אם קבלתם נכס במתנה מקרוב תושב חוץ, ובשלב מסוים החלטתם למכור את הנכס, אתם עשויים לשלם מס ריווח הון בישראל גם בגין עליית שווי הנכס בעודו בבעלות הקרוב. אולם, ניתן לפנות לרשות המסים באמצעות המסלול הירוק כמוסבר להלן, ולקבע את מחיר הנכס ליום שבו הוא ניתן לכם במתנה ("step up").

המסלול הירוק

רשות המסים מאפשרת לציבור ליהנות מ"מסלול ירוק" למתן החלטות מיסוי. מדובר בהליך מקוצר ומזורז המתייחס לבקשות בנושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת מורכבותם מאפשרת קביעת מסגרות וקריטריונים, שיאפשרו מתן החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות והתחייבויות שונות.

נכון להיום קיימים חמישה נושאים לטיפול במסגרת המסלולים הירוקים:

1. קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בקבלת נכס חו"ל - STEP UP

2. מיזוג קרן נאמנות פטורה

3. מיזוג קרן נאמנות חייבת

4. הקצאת יחידות למניה – RSU (לעניין זה, ראו: החלטת מיסוי בהסכם - החלפת אופציות 102 ליחידות RSU על ידי עובדי רילוקיישן).

5. חישוב שיעור ניכיון משוקלל

לכל מסלול יש טופס בקשה בו תוארו אותן עובדות ואותם תנאים אשר בהתקיימם, יוכל המבקש להחיל על עצמו את הסדר המס המתואר בטופס.

 

החלטות מיסוי

המוסד להחלטות מיסוי הוסדר בחקיקה במסגרת תיקון 147. החלטת מיסוי הינה החלטה בנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס, בשל פעולה שביצע מבקש החלטת המיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו. החלטת מיסוי ניתנת ע"י המוסד קודם לביצוע הפעולה ולעיתים אף לאחריה.

רשות המסים מדגישה כי המסלול הירוק אינו אישור אוטומטי של הסדר המס. הבקשה מועברת לחטיבה המקצועית ברשות המסים והיא אמורה להחליט באופן פוזיטיבי על אישור הסדר המס תוך פרק זמן קצר.

הטפסים
טופס מס' 907: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא:חישוב שיעור ניכיון משוקלל
טופס מס' 904: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא:מיזוג קרנות נאמנות פטורות
טופס מס' 903: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא:מיזוג קרנות נאמנות חייבות
טופס מס' 905: בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא:קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל Step Up
מסלול ירוק בנושא: הקצאת יחידת למניה RSU

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים