תכנון מס להשקעות באוקראינה
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2011

חקיקת מס חדשה באוקראינה מהווה הזדמנות למשקיעים מישראל. בהתאם לחקיקה החדשה, שיעור מס החברות ירד בהדרגה מ-23% בשנת 2011 ל-19% בשנת 2013. בשנת 2014 שיעור מס החברות יהיה 16%.

הרפורמה במס

בנוסף להפחתת מס החברות כאמור, החקיקה החדשה מאפשרת העברת יתרת הפסדים עסקיים בלתי מנוצלים לשנות המס הבאות למשך תקופה בלתי מוגבלת. קיימות גם הוראות חוק נוספות. אחת הוראות המיסוי החדשות באוקראינה נוגעת לקביעת כללי מחירי העברה חדשים הצפויים להיכנס לתוקף ב-1 בינואר 2013.

תקציר מערכת המס באוקראינה

מס חברות: חברה תושבת אוקראינה חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. שיעור מס החברות ירד בהדרגה מ-23% בשנת 2011 ל-19% בשנת 2013

מס רווחי הון: שיעור מס רווחי הון, כשיעור מס החברות.

קיזוז הפסדים: החקיקה החדשה מאפשרת העברת יתרת הפסדים עסקיים בלתי מנוצלים לשנות המס הבאות למשך תקופה בלתי מוגבלת.

ניכוי מס במקור: דיבידנד המחולק על ידי חברה אוקראינית לבעלי מניות זרים כפוף בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של 15%, אלא עם השיעור מופחת על ידי אמנת מס.

אמנות למניעת כפל מס: לאוקראינה יש 76 אמנות מס. מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם אוקראינה בשנת 2003 (האמנה נכנסה לתוקף בשנת 2007). לרשימת האמנות, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס). אמנת המס ישראל אוקראינה מפחיתה את שיעור הניכוי במקור על דיבידנד מ- 15% ל- 5% במידה ובעל המניות הישראלי הינו חברה (להבדיל משותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-25 אחוזים מהון החברה האוקראינית המשלמת את הדיבידנדים.

תכנון מס למשקיעים מישראל

תכנון מס להשקעות באוקראינה מחייב היערכות מוקדמת וייעוץ משפטי-מיסויי. תכנון מס באמצעות שימוש באמנת המס ישראל אוקראינה, מחייב להתחשב, בין היתר, בהגבלות בעניין "בעל זכות שביושר". כמו כן, הפחתת מס החברות באוקראינה עשויה להשפיע על מיסוי רעיוני של "חברה נשלטת זרה". להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים