חברה להחזקת נכסי נאמנות: תכנון מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

תאריך כתיבה: נובמבר 2009
תאריך עדכון:   יוני 2014

אחד מתכנוני המס הבינלאומיים החשובים נעשה באמצעות שימוש ב"חברה להחזקת נכסי נאמנות". חברה כזאת מוגדרת בפקודה כ"חבר-בני-אדם המחזיק בנכסי הנאמן בעבור הנאמן, במישרין או בעקיפין". מדובר בחברה תושבת ישראל או תושבת חוץ, שנכסי הנאמן רשומים על שמה והיא מחזיקה אותם עבור הנאמן. ראו גם: חברה להחזקת נכסי נאמנות - החלטת מיסוי

החברה להחזקת נכסי נאמנות הינה שקופה לחלוטין בכל הקשור לפעילותה והיא משמשת להחזקת נכסי הנאמן. מבחינת דיני המס, יראו את נכסי החברה הזאת ואת הכנסותיה כנכסיו והכנסותיו של הנאמן. 

פקודת מס הכנסה עברה מספר שינויים במסגרת חוק ההסדרים בשנת 2013, לרבות לעניין חברה להחזקת נכסי נאמנות.
להרחבה בעניין זה, ראו: 
חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014
 

פטור ממס חברות

החברה להחזקת נכסי נאמנות פטורה מלשלם מס בשל הכנסת הנאמן או בשל נכסי הנאמן המוחזקים בידיה בעבור הנאמן. למעשה, חברה כזאת שהתאגדה בישראל לא נחשבת כתושבת ישראל ולא תהווה נישום לצרכי מס. יודגש בעניין זה, כי אין חשיבות למקום הגיאוגרפי בו הופקה ההכנסה, וגם הכנסה שהופקה על ידי החברה הזאת בישראל לא תחויב במס חברות. החברה להחזקת נכסי נאמנות היא למעשה חברה שקופה (הנאמן ייחשב כנישום).
 

פטור מהגשת דו"ח למס הכנסה

אחד היתרונות לשימוש בחברה להחזקת נכסי נאמנות הוא הפטור מהגשת דו"ח למס הכנסה. בהתאם להוראות סעיף 75טז(ב) לפקודה, חברה כזאת לא תחויב להגיש דוח שנתי או דיווחים אחרים המצויים בפרק הנאמנויות. עם זאת, ראו התיקונים לפקודה בעניין הדיווחים כאן - חברה להחזקת נכסי נאמנות - 2014

להרחבה בנושא דיווחים בכל הקשור לנאמנויות, ראו - דיווחים לרשות המסים: טפסים
 

אמנות למניעת כפל מס

רשות המיסים סבורה כי בשל אופייה לצורכי מס של חברה להחזקת נכסי נאמנות, היא אינה נחשבת לתושבת ישראל ולא מהווה נישום לצורכי מס. רשות המיסים הורתה שלא להנפיק לחברה לאחזקת נכסי נאמנות אישור תושבות לצורכי מס.

אני חולק על עמדת רשות המסים בעניין זה. מאחר והחברה לאחזקת נכסי נאמנות היא תושבת ישראל, הרי שמקום בו קיימת אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין המדינה אשר בה מתקיימת הפעילות העסקית, הוראות האמנה גוברות.
 
להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).
 

השקעות במזרח אירופה באמצעות נאמנות

משקיעים המעוניינים להשקיע בנדל"ן במזרח אירופה (לדוגמא בהונגריה, רומניה, פולין וכו'), כך שהמס הסופי על ההשקעה בישראל ובחו"ל יחד יהיה נמוך יחסית, יכולים לעשות שימוש במנגנון של החברה להחזקת נכסי נאמנות. תכנון המס נעשה באמצעו שילוב בין הסדר הנאמנות הישראלי ובין הדירקטיבות והאמנות האירופיות.

 
סיכום

חברה להחזקת נכסי נאמנות, למרות שהתאגדה בישראל תהיה פטורה מחובות דיווח ותשלום מס. המשמעות היא שמדינת ישראל יצרה מקלט מס עבור משקיעים תושבי ישראל ותושבי חוץ.

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנוני מס.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים