סמינר: אמנות למניעת כפל מס (Tax Treaties)

המרצה: ד"ר אבי נוב

מבוא

הסמינר יעסוק בסוגיות אקטואליות בתחום המיסוי המושפעות מתהליכי הגלובליזציה. הסמינר יתמקד באמנות למניעת כפל מס, המהוות אמצעי שיתוף פעולה מובהק בתחום המס בין מדינות בעולם. השימוש באמנות מס גובר בשנים האחרונות, והן מקבלות משמעות מיוחדת בעידן של גלובליזציה ופריסה גלובלית של עסקים. בסמינר נעסוק, בין היתר, בנושאים הבאים: מודלים של אמנות מס ובעיקר מודל ה-OECD, תכנוני מס בינלאומיים העושים שימוש באמנות למניעת כפל מס, "סחר באמנות" (Treaty Shopping), עדיפות האמנות על חוקי המס, ועוד. בסמינר יושם דגש על פרשנות אמנות למניעת כפל מס.

הסמינר יתקיים בימי ד' בין השעות 8:00-9:30 בבוקר

 • שעת קבלה: לפני השיעור ולאחריו, בתאום מראש
 • דרישות קדם: דיני מסים

חובות הקורס:

 • הגשת עבודה סמינריונית (הנחיות לכתיבה יועברו במהלך הקורס).
 • בסמסטר הראשון יהיו הרצאות במתכונת רגילה בהתאם לתוכנית בסילבוס להלן, ובסמסטר השני הסטודנטים יידרשו להרצות על עבודתם (רפרט). פרטים נוספים ביחס לרפרט ימסרו במהלך הסמסטר הראשון.
 • ההשתתפות בכל ההרצאות והרפרטים היא חובה.
 • העבודה הסמינריונית תוגש עד שבוע ימים לפני מועד ההרצאה (הרפרט) של הסטודנט. בהתאם להנחיות, לא ניתן לאשר דחייה בהגשת העבודות. הגשת עבודה באיחור תביא לביטול הזכאות בקורס.
 • השתתפות בלפחות 2 מפגשים אישיים - הדרכה בכתיבת העבודה הסמינריונית.

מבנה הקורס ורשימת הקריאה

א. הדרכה לכתיבת סמינריון ומבוא כללי לקורס (שיעור 1-3)

ספרי יסוד לקורס

1. קובצי מיסוי רב-לאומי, אמנות למניעת כפל מס (הוצאת רונן).

2. גדעון קלוגמן ומאיר קפוטא, האמנה למניעת כפל מסים בין ישראל לארצות הברית (נציבות מס הכנסה ומינהל הכנסות המדינה, הוצאת רונן, תל אביב, 1993).

3. אבי אלתר, אמנות מס (2 כרכים), הוצאת ערן, 2003.

4. OECD, Commentary on the Model Tax Convention on Income and on Capital 2000

5. Klaus Vogel on Double Taxation Convention, (3rd ed., Kluwer, London, 1997)

6. P. Baker, Double Taxation Conventions, A Manual on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (Thomson, Sweet &Maxwell, London)


 

ב. אמנות מס - כללי (שיעור 4-6)

 

ג. פרשנות אמנות מס - כללי (שיעור 7-8)

 • Vienna Convention on the Laws of Treaties, May 23, 1969
 • Eduardo Baistrocchi, The Use and Interpretation of Tax Treaties in the Emerging World: Theory and Implications, British Tax Review, Issue 4, 2008

o OECD, Commentary on the Model Tax Convention on Income and on Capital 2000

ד. תכנון מס באמצעות שימוש באמנות למניעת כפל מס (שיעור 9)

 • משה שקל, ומוראד אבו חמאדה, "קניית אמנות (Treaty Shopping) - סמכות פקיד השומה "להרים מסך" בעסקאות בינלאומיות", מסים טו/1 (פברואר 2001), עמ' א-24.
 • אבי נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות: תכנון מס ליחידים ולחברות, תל אביב, רונן (2008), פרק 9.

ה. סיכול תכנוני מס העושים שימוש באמנות למניעת כפל מס (שיעור 10)

ו. נוהל הסכמה הדדית באמנות מס (שיעור 11-13)

טואול - בניית אתרים