תכנון מס להשקעות בפולין

מס|חברה|אמנה|שיעור מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2013

פולין היא מדינה עם מערכת מיסוי אטרקטיבית ביחס למדינות אחרות במערב אירופה. קיימות גם אפשרויות לתכנון מס בינלאומי לצורך ביצוע השקעות וסחר בפולין. להלן תובא רשימה של מספר אמנות מס חדשות של פולין מהתקופה האחרונה, וכן סקירה תמציתית של מערכת המס הפולנית.

אמנות מס חדשות של פולין

להלן סקירה תמציתית של אמנות חדשות שחתמה פולין לאחרונה -

  • פולין - ארצות הברית: אמנת מס חדשה נחתמה בין פולין לארצות הברית, אשר תחליף את האמנה הישנה משנת 1974.
  • פולין - קפריסין: נחתם פרוטוקול חדש לאמנת המס בין פולין לקפריסין, המעגן את נושא החלפת המידע בין המדינות.
  • פולין - לוקסמבורג:נחתם פרוטוקול חדש לאמנה משנת 1995 בין שתי המדינות.
  • פולין - הודו:נחתם פרוטוקול חדש לאמנת המס בין פולין להודו בינואר 2013.
  • פולין - ג'רזי (Jersey):אמנת מס חדשה בין פולין לג'רזי נכנסה לתוקף ביוני 2012.

מערכת המס בפולין - תקציר

מיסוי יחידים: שיעור המס על יחידים הוא פרוגרסיבי (18%, ו-32%). במקרים מסוימים, ניתן לקבע את שיעור המס על יחידים ל -19%.

מס חברות: חברה תושבת פולין חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות אשר הופקו ממקורות בתוך פולין, לרבות רווחים הנובעים ממוסד קבע בפולין. שיעור מס החברות הוא: 19%.

מס רווחי הון: שיעור מס רווחי הון, כשיעור מס החברות, הוא: 19%.

קיזוז הפסדים: ניתן לקזז הפסדים מועברים כנגד רווחים בתנאים מסוימים עד חמש שנים קדימה. הקיזוז בכל שנה מוגבל ל-50% מההפסדים.

ניכוי מס במקור: דיבידנד המחולק על ידי חברה פולנית לבעלי מניות זרים כפוף בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של 19%, למעט במקרים המפורטים להלן.

מס על דיבידנד: דיבידנד המחולק מחברה פולנית לחברת אחזקות מקומית או מהאיחוד האירופי, תהיה פטורה ממס בתנאים מסוימים.

אמנות למניעת כפל מס: פולין חתומה על כ-90 אמנות למניעת כפל מס. מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם פולין בשנת 1992. בהתאם לאמנה זאת, חברה פולנית המעבירה דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור של בין 5% ל - 10%.

תכנון מס למשקיעים מישראל: משקיעים מישראל יכולים, בהתקיים תנאים מסוימים, למנוע את תחולת ניכוי המס במקור בפולין באמצעות הקמת חברת אחזקות במדינה אירופית אשר תחזיק בחברה הפולנית. היות ופולין חברה באיחוד האירופי, לא יחול ניכוי מס במקור בעת העברת הדיבידנד לחברת האחזקות. ניתן, לדוגמא, לשקול הקמת חברת אחזקות בקפריסין. היתרון של שימוש בחברת אחזקות קפריסאית הוא כפול בהעברת הדיבידנד לחברת האחזקות לא ינוכה מס במקור כאמור, וגם בעת העברת הדיבידנד לישראל לא יחול ניכוי מס במקור בקפריסין.

להרחבה בנושא חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים