זיכויים במס הכנסה, מתואמים מינואר 2012

קופות גמל וקרנות השתלמות

הטבלה להלן היא מתוך מסמך של רשות המסים בעניין שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012, אשר פורסם ביום 21.12.2011. הנתונים עודכנו על ידי רשות המסים בהתאם לסעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.

1. קצבה מזכה

8,190 לחודש

2. פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35%

2,867 לחודש

3. סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה

115

4. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)

8,500 לחודש

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 8,500 לפי הנמוך.

11,900 לחודש

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47(א)(5)(2)

34,000 לחודש

הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א)(3) ו-(5)

8,500

5. הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה

164 לחודש

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)

164 לחודש

17,000 לחודש

6. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

-

7. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)

255,000 לשנה

8. הפקדה מוטבת - 9(16א) ו-9(16ב)

17,880


9. "שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור
4,100 לחודש
10. ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה -
11,950 לשנה
11. "השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3)
-
 
ראו גם: טבלת סיכום: שינויים בשיעורי המס בינואר 2012.
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
הטבלה היא לצרכי מידע בלבד. יש להסתמך רק על הסכומים המופיעים בחוק או בתקנות, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים