תושב חוזר ותיק ועולה חדש המחזיקים ב"חברה נשלטת זרה"  
ו/או ב"חברת משלח יד זרה"

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2009

תושב חוזר ותיק ועולים חדשים זכאים להקלות מס שונות.
להרחבה בנושא זה, ראו: המדריך הטבות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים (מדריך לתכנון מס).

אחת מהקלות המס מתייחסת למצב בו תושב חוזר ותיק ועולה חדש מחזיקים ב"חברה נשלטת זרה" ו/או ב"חברת משלח יד זרה".

"חברה נשלטת זרה" הוגדרה בפקודת מס הכנסה, בין יתר התנאים, כחברה שהיא תושבת חוץ אשר יותר מ - 50% מאמצעי השליטה שבה מוחזקים בידי תושב ישראל.

"חברת משלח יד זרה" הוגדרה בפקודה, בין יתר התנאים, כחברה שהיא תושבת חוץ אשר יותר מ – 75% מאמצעי השליטה שבה מוחזקים בידי תושב ישראל.

אחת מהקלות המס שנקבעו בתיקון 168 לפקודת מס הכנסה היא שלצורך בדיקת בעלי השליטה ב"חברה נשלטת זרה" ו/או ב"חברת משלח יד זרה", יומעטו תושבי ישראל, שהיו ל"תושבי ישראל לראשונה" (עולים חדשים) או ל"תושבים חוזרים ותיקים" למשך 10 שנים מהמועד בו הפכו לתושבי ישראל.

המשמעות היא כי לצורך הבדיקה מי הם בעלי השליטה ב"חברה הנשלטת הזרה" ו/או ב"חברת משלח יד זרה", עולה חדש ותושב חוזר ותיק לא ייחשבו כתושבי ישראל למשך 10 שנות ההטבה שלהם. בהתאם לכך, ניתן לערוך תכנון מס עבור ישראלים המחזיקים בחנ"ז ו/או חמי"ז, בשיתוף עם תושב חוזר או עולה חדש.  

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של חנ"ז, ראו: המדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמיז, כולל המלצות לתכנוני מס.

להרחבה בנושא תכנוני מס ביחס לחנ"ז, ראו: תכנון מס למניעת חנ"ז.


 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

logo בניית אתרים