רפורמה במיסוי נאמנויות

תיקון מס' 165

בתיקון לפקודה (מס' 165) שנכנס לתוקף ביוני 2008, הומרו חלק גדול מחובות הדיווח הרבות שהוטלו על נאמנים וגורמים הקשורים בנאמנויות בחובות הודעה בלבד.

להלן המקרים בהם נקבעה חובת הודעה בלבד:

  • יוצר תושב ישראל אשר יצר בשנת-המס נאמנות או שהקנה לנאמן בשנת-המס נכס או הכנסה מנכס, יגיש הודעה למנהל רשות המיסים ("המנהל") בתוך 90 ימים מיום יצירת הנאמנות או מיום הקניית הנכס לנאמן.
  • יוצר ב"נאמנות יוצר תושב חוץ", שהפכה ל"נאמנות תושבי ישראל" או ל"נאמנות נהנה תושב חוץ" (כתוצאה מעליית היוצר הזר לישראל או שובו לארץ) יגיש הודעה למנהל עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס בה היה לתושב ישראל.
  • נאמן ב"נאמנות לפי צוואה" יגיש הודעה למנהל בתוך 90 ימים ממועד התקיימות הוראות הצוואה בדבר הנאמנות.
  • נאמן בנאמנות, יגיש הודעה למנהל על שינוי סוג של נאמנות קיימת עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה שוּנה סוג הנאמנות.
  • נאמן בנאמנות יגיש הודעה למנהל על סיום של נאמנות תושבי ישראל או נאמנות לפי צוואה עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה הסתיימה הנאמנות.
  • נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן - חלוקת נכס שאינו כסף, יגיש הודעה למנהל עד ליום 30 באפריל בשנת-המס שלאחר שנת-המס שבה הייתה החלוקה כאמור.
 להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: המדריך למיסוי נאמנויות

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים