גילוי מרצון מקוצר בארצות הברית

רשות המסים|דוח מס|תושב

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

רשויות המס בארה"ב הודיעה לאחרונה על נוהל חדש לגילוי מרצון מקוצר לנישומים בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי גרין קארד שגרים מחוץ לארה"ב. בהתאם לנוהל החדש לגילוי מרצון, נישומים ידרשו להגיש דוחות מס עבור שלוש השנים האחרונות ולהגיש דיווחי FBAR עבור שש השנים האחרונות. הליך מקוצר זה לגילוי מרצון נועד לנישומים בעלי רמת סיכון נמוכה, כמפורט להלן.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר. כמו כן, ראו: כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון.

גילוי מרצון רגיל או מקוצר

הליך הגילוי מרצון החדש הוא בעל יתרונות רבים יחסית לתוכניות קודמות של רשות המסים בארצות הברית. רשות המס בארה"ב מבינה כי ייתכן ואנשים מסוימים לא היו מודעים לחובה להגיש דוחות מס ו-FBAR. בהתאם לכך, רשות המסים יזמה בשנת 2009, ולאחר מכן שוב בשנת 2011 ובשנת 2012, תוכניות גילוי מרצון באמצעותה יכלו נישומים, העומדים בקריטריונים שנקבעו כחלק מהתכנית, להגיש דוחות רטרואקטיביים ולחסוך עונשים פוטנציאליים.

הבעיה של התוכניות הישנות לגילוי מרצון היא העלויות הכרוכות בהגשת בקשה כזאת. גילוי מרצון (פלילי, אזרחי) מחייב הגשת דוחות 8 שנים אחורה. הקנסות הן 5% או 27%. הקנס הנמוך (5%) מתאים בין היתר לישראלים, ובלבד, שגרו מחוץ לארה"ב ולא היה להם יותר מ 10,000 דולר הכנסות בארה"ב בשנה.

גילוי מרצון מקוצר

התכנית החדשה לגילוי מרצון היא חדשה יחסית, ומחייבת הגשת דוחות 3 שנים אחורה+FBAR 6 שנים אחורה. אם עומדים בתנאי התוכנית, אין קנסות. הליך זה נועד לאזרחי ארצות הברית שאינם תושבים בארה"ב, ואשר התגוררו מחוץ לארה"ב מאז 1 בינואר 2009, ושלא הגישו דו"ח מס בארה"ב באותה התקופה. כמו כן, הליך זה נועד לאזרחי ארצות הברית בעלי רמת סיכון נמוכה.

רשויות המס בארה"ב יקבעו את רמת הסיכון בהתבסס על מידע בדוחות המס שיוגשו וכן על בסיס מידע נוסף שיופיע בשאלון משלים הנדרש כחלק מההליך.

רמת סיכון נמוכה תקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:

  • חבות מס בארצות הברית הפחותה מ-1,500 דולר בכל אחת מהשנים
  • אין בקשה להחזר מס
  • אין פעילות עסקית מהותית בתחומי ארה"ב
  • הנישום מצהיר על מלוא הכנסתו במדינה בה הוא תושב
  • הנישום לא נמצא תחת בדיקה או חקירה של רשויות המס בארה"ב
  • לא הוטלו קנסות FBAR בעבר על הנישום והנישום לא קבל בעבר מכתב התראה בנושא FBAR
  • לנישום אין אינטרס כלכלי או זכות אחרת בחשבון פיננסי הנמצא במדינה בה הוא אינו תושב
  • לנישום אין זכות בחברה הנמצאת שלא במדינה בה הוא תושב
  • לנישום אין הכנסה שמקורה בתחומי ארה"ב
  • אין אינדיקציות לתכנוני מס מורכבים שמטרתם הימנעות ממס

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים