שיעורי המס החל משנת 2013

 

הכנסה חייבת|מס הכנסה|חוק

 

החל ביום 1 בינואר 2013, שיעורי המס על הכנסה חייבת של יחידים יעלו כפי שמופיע בטבלה להלן, וזאת בהתאם לחוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השפעות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012.
 
 • ראו כאן - הצעת החוק לצמצום הגרעון ולהתמודדות עם השפעות המשבר בכלכלה העולמית (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012.

מס ייסף

יחיד שהכנסתו החייבת עלתה על 800,000 ש"ח יהיה חייב במס נוסף בשיעור 2%. הכנסה חייבת היא הכנסה חייבת בפקודת מס הכנסה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בפקודה ובחוק מיסוי מקרקעין, ואולם לעניין מכירת דירת מגורים רק אם התמורה עלתה על 4 מיליון שקלים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין. 
 
שיעורי המס החדשים
 
הטבלאות להלן מסכמות את שיעורי המס החדשים לשנת 2013 וזאת בהתאם לחוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012, בו תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195), ובהתאם לחוזר רשות המיסים בעניין עדכונים שנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר לשנת המס 2013.

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

(יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית

(יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,280

10%

עד 63,360

10%

מ- 5,281 עד 9,010

14%

מ- 63,361 עד 108,120

14%

מ- 9,011 עד 14,000

21%

מ-108,121 עד 168,000

21%

מ- 14,001 עד 20,000

31%

מ- 168,001 עד 240,000

31%

מ- 20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

*מס נוסף מעל: 67,630

50%

*מס נוסף מעל: 811,560

50%

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית

הכנסה חודשית

(לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית

(לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 20,000

31%

עד 240,000

31%

מ- 20,001 עד 41,830

34%

מ- 240,001 עד 501,960

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

*מס נוסף מעל 67,630

50%

*מס נוסף מעל: 811,560

50%

* שימו לב - ביחס למס הנוסף על הכנסות גבוהות- מס זה לא ייגבה מהשכירים בשלב ניכוי המקור.

 
שיעור מס החברות
נכון להיום, שיעור מס החברות (25%) יישאר ללא שינוי.
 

הוראות בעניין זיכויים ופטורים

 • סכום נקודת הזיכוי-218 לחודש
 • קצבה מזכה-8,310 לחודש
 • פטור מקצבה לפי סעיף 9א- 35%2,909 לחודש
 • סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה116
 • תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)8,600 לחודש
 • הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה- למי שיש עבודה-12,100 לחודש
 • בניכוי הכנסת העבודה או 8,600 לפי הנמוך.
 • הכנסה מזכה לקצבה- סעיף 47(א)(5) (2)34,400 לחודש
 • הכנסה לעמית עצמאי- סעיף 47(א) (3) ו- (5)8,600 לחודש
 • הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה166 לחודש
 • הסכומים לפי סעיף 45א(ה)166 לחודש
 • 17,200 לחודש
 • הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)259,000 לשנה
 • הפקדה מוטבת- 9(16א) ו- 9(16ב)18,120
 • זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים: 35% מהתרומה אם התרומה עולה על180 לשנה
 • הוצאות לינה באזור פיתוח- למי שאושר לכך1,760 לחודש
 • הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחו"ל320 ליממה
 • משכורת למומחה חוץ13,100 לחודש
 • הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים320 ליממה
 • משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר176,742 לשנה

להרחבה בנושא השינויים החדשים במערכת המס, ראו: שינויים במערכת המס: 2012-2013

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החקיקה ו/או חוזר רשות המסים, ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים