שינויים במערכת המס: 2012-2013

ביקורת|תכנון מס|שיעור המס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2011

דף זה כולל מאמרים בנושא שינויים במערכת המס ובמדינות המסים של הממשלה, לשנים 2012-2013, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ואסטרטגיות של תכנון מס.
 

הצעת חוק העמקת גביית המסים והגברת האכיפה 2012: בעקבות החלטת הממשלה מחודש יולי 2012

השינויים במערכת המסים: החלטת הממשלה מחודש יולי 2012.

אל תגעו במס החברות: מאמר ביקורת על כוונת הממשלה להעלות את מס החברות.

שיעורי מס הכנסה לשנת 2013: השינויים בשיעורי מס הכנסה בעקבות החלטת הממשלה מחודש יולי 2012.

לנהל מלחמת חורמה ברשויות המס: בעקבות הדו"ח של רשות המסים העוסק במאבק בהון השחור ובתכנוני מס 

תוכנית האוצר למלחמה בהון השחור תפגע במשק ובמערכת הבנקאות: דה מרקר - ביקורת על מדיניות הממשלה.
 
רפורמת המס של טרכטנברג: רפורמת המס של טרכטנברג, לרבות סקירת השינויים במערכת המס ואסטרטגיות תכנון מס.
 
שיעורי מס הכנסה לשנת 2012: השינויים בשיעורי מס הכנסה בעקבות רפורמת המס של טרכטנברג.

המחאה החברתית פוגעת בנו: מה הבעיה עם שיעורי המס בישראל?

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט