מס סניף בארצות הברית

אחזקת נכסים|LLC|חברה|מיסוי 

מתוך המאמר: מיסוי השקעות נדל"ן בארצות הברית

חברה זרה הפועלת בארה"ב שלא באמצעות חברה-בת אמריקאית כפופה בארה"ב גם למס סניף בשיעור של עד 30%. מס הסניף הינו מס המוטל על רווחיה של חברה זרה הנובעים מפעילות עסקית בארה"ב, כאשר רווחים אלו נמשכים מחוץ לארה"ב.

אמנת המס ישראל‑ארה"ב מורידה את שיעור מס הסניף ל‑12.5% ולכן, במקרה של שימוש בחברה ישראלית לצורך החזקת נכסים הנמצאים בארה"ב, מס הסניף שיחול הינו בגובה 12.5% מרווחי החברה הישראלית, שיימשכו על‑ידי המשקיע לישראל.

יצויין, כי במקרה של החזקת נכסים באמצעות חברה משפחתית ישראלית תתעורר בעיה מסויימת, משום שלא ברור כי אמנת המס ישראל‑ארה"ב חלה לגביה, ולכן קיימת חשיפה למס סניף בשיעור של 30%. לכותבים לא ידוע על מקרים בהם רשויות המס נתנו או סירבו לתת לחברה משפחתית ישראלית ליהנות מהטבות אמנת המס ישראל‑ארה"ב. יחד עם זאת, קיים סיכון שרשויות המס האמריקאיות יבקשו מהמשקיע הישראלי להציג אישור של רשות המיסים לגבי תושבות החברה הישראלית. לאור נוסחה של אמנת המס ישראל‑ארה"ב, ישנו חשש שרשות המיסים תסרב לתת אישור כאמור.

יודגש, כי ישנן מספר דרכים להתמודד עם מס הסניף האמריקאי. דרכים אלו כוללות, בין היתר:

(1) מימון ה‑LLC הנמצאת בארה"ב על ידי הלוואה שתינתן מחברה זרה שבשליטתו של המשקיע כדי להקטין את הרווח השוטף של ה‑LLC (אין להשתמש בחברה הישראלית שדרכה מחזיקים את ה‑LLC, משום שה‑LLC הינה ישות שקופה לצורכי המיסוי האמריקאי ולכן קיים חשש שהאמריקאים יסרבו להכיר בהלוואה מכיוון שמבחינתם מדובר למעשה בהלוואה שהחברה הישראלית נותנת לעצמה). בהקשר זה נציין, כי חקיקת המס האמריקאית מגבילה ניכוי הוצאות ריבית;

(2) שמירת הכסף בארה"ב והוצאתו בשנה שבה החברה הישראלית מפסיקה את פעילותה העסקית בארה"ב ‑ שכן מס סניף לא מוטל בשנה שבה חברה מפסיקה לפעול בארה"ב. זו הדרך האפקטיבית ביותר, ולכן במקרה של החזקה של נכסים רבים ובעלי ערך, יש לשקול שימוש במספר חברות ישראליות להחזקתם, שכן רק כך יהיה אפשר למכור נכס מסוים ולהביא את הכסף בחזרה לישראל בלא לחוב במס סניף.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים