חלוקת רווחי חנ"ז בשנת 2011

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2011

בעלי חברות זרות המוגדרות כ "חברות נשלטות זרות" (חנ"ז) צריכים לבחון חלוקת דיבידנד מרווחי חנ"ז לפני תום שנת2011, וזאת בעקבות אישור פרק המיסים בדו"ח טרכטנברג על ידי הממשלה. לעניין זה, ראו: חקיקת המס בעקבות דו"ח טרכטנברג.

שיעורי המס על הדיבידנד

בהתאם לתזכיר החוק שהופץ בעקבות אישור פרק המסים בדו"ח טרכטנברג, שיעור המס שיחול בחלוקת דיבידנד ליחיד החל ינואר 2012 יהא 25% ואילו שיעור המס בחלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 30%. כמו כן, אם הכנסתו החייבת של היחיד מכל מקור עולה על מיליון שקלים יחול מס נוסף בשיעור של 2% כך ששיעור המס במקרה זה יהא 32%.

לאור האמור, מי שמוגדר כבעל מניות מהותי שהוא גם בעל הכנסות של יותר ממיליון שקלים בשנה, אמור להיות כפוף לשיעור מס של 32% במקום 25% על הכנסות מדיבידנד. מדובר בתוספת של 7% במס.

רווחי חנ"ז

סעיף 75ב' לפקודת מס הכנסה, העוסק במיסוי רווחי חנ"ז, קובע כי יינתן זיכוי כנגד תשלום "מס רעיוני" החל על דיבידנד שחולק על ידי החברה הזרה. הרציונל הוא שתשלום המס הרעיוני אינו מס סופי, אלא מהווה רק מקדמה על חשבון תשלום המס בעת חלוקת הדיבידנדים בפועל. להרחבה, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

כעת, אם הדיבידנדים בחברה הנשלטת הזרה ישולמו לאחר סוף שנת 2011 (ובהנחה כי יתקבל החוק כאמור), בעל השליטה בחנ"ז יידרש להשלים מס בישראל בשיעור של בין 5% ל- 7%.

מסקנה

בהנחה כי שיעורי המס כאמור יעברו את הליכי החקיקה בכנסת, יש לבחון חלוקת דיבידנד מרווחי חנ"ז לפני תום שנת 2011.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה באמצעות המייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים