תשלום ביטוח לאומי ברילוקיישן

תושב ישראל|ניתוק תושבות

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2011

ישראלים המבצעים רילוקיישן למדינות שונות בעולם מתלבטים האם להפסיק את התשלומים לביטוח הלאומי הישראלי. השאלה היא האם המשך תשלום דמי ביטוח לאומי יפגע במעמדם כמי שאינם תושבי ישראל. להרחבה בנושא קביעת תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.
 
מיהו תושב ישראל?

סעיף 1 לפקודת מס הכנסה מגדיר את המונח "תושב ישראל", כך: "לשם קביעת מקום מרכז חייו של היחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר...."

הסעיף מפרט קריטריונים, אשר לדעת רשות המסים אינם מהווים רשימה סגורה לקביעת מקום "מרכז חיים", כגון: מקום ביתו הקבוע של היחיד, מקום מגוריו ומקום מגורי משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו, מקום פעילותו בארגונים או מוסדות ועוד.

על מנת להכריע האם מרכז חייו של אדם אכן מצוי בישראל יש לבחון את מכלול הזיקות של אותו היחיד. יישום המבחן המהותי מצריך בחינה ובדיקה של מכלול הנתונים המאפיינים כל נישום באופן ספציפי.
 
תשלום לביטוח לאומי

האם תשלום דמי ביטוח לאומי על ידי ישראלי שעבר להתגורר בחו"ל עשוי ליגרום לכך שהוא ייחשב כתושב ישראל?

הנטייה של רשות המסים היא לטעון כי תשלום דמי ביטוח לאומי, במיוחד בשנה הראשונה, מהווה אינדיקציה לכך שלא היה ניתוק תושבות. ההשלכות לכך הן חמורות, שכן אותו ישראלי שגר בחו"ל יחויב בהגשת דו"חות בישראל ואף השלמת מס.

עם זאת, בתי המשפט כבר עמדו על כך שיש לבחון את מרכז חייו של היחיד בהתאם למכלול של אינדיקציות. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי בטרם קבלת החלטה על המשך תשלום דמי ביטוח לאומי לאחר ביצוע רילוקיישן.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

טואול - בניית אתרים