רומניה: תכנון מס למשקיעים מישראל

חברות|יחידים|אמנת מס|דיבידנד

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
כתיבה: פברואר 2011
עידכון:  מרץ 2012
 
חברות ה-Micro Companies ברומניה

בהתאם לחוק המיסוי הרומני, החל מ-1 בינואר 2011, נכנס לתוקף משטר מס מיוחד לחברות מסוג Micro - Company. במקום מס חברות של 16%, חברות מסוג Micro - Company, כפופות לשיעור של 3% בלבד.

חברה תוכל להיחשב כחברת Micro-Company וליהנות משיעור מס מיוחד, במידה והיא תעמוד בתנאים הבאים:

  • מחזור הכנסות עד 100,000 אירו לשנה;
  • הון המניות שייך לחברות שאינן בשליטת המדינה או רשויות מקומיות;
  • בחברה מועסקים בין 1-9 עובדים;
  • החברה אינה עוסקת בתחומים הבאים: בנקאות, ביטוח וני"ע, הימורים, ייעוץ וניהול.

משטר מס המיוחד כאמור עשוי להיות אטרקטיבי עבור ישראלים הפועלים בחו"ל באמצעות חברת משלח יד זרה (או: חמי"ז). ניתן באמצעות תכנון מס, למנוע את תחולת הוראות החמי"ז, ביחס להכנסות החברה הרומנית.

 
תקציר מערכת המס ברומניה

מיסוי יחידים: כמו במדינות רבות במזרח אירופה, גם ברומניה החליטו להתנער משיטת המיסוי הפרוגרסיבית המקובלת במערב, מתוך הנחה כי שיעור מס אחיד צודק יותר ומהווה תמריץ לעבודה. שיעור המס על יחידים הוא: 16%.

מס חברות: חברה תושבת רומניה חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות אשר הופקו ממקורות בתוך רומניה, לרבות רווחים הנובעים ממוסד קבע ברומניה. שיעור מס החברות הוא: 16%.

מס רווחי הון: שיעור מס רווחי הון, כשיעור מס החברות, הוא: 16%.
 
מע"מ: בעיקרון 24%, אך ישנם 2 מדרגות מס מופחתות (5% ו - 9%).

קיזוז הפסדים: ניתן לקזז הפסדים מועברים כנגד רווחים בתנאים מסוימים עד שבע שנים קדימה.

מס על דיבידנד: בעיקרון 16%, אך דיבידנד המחולק מחברה רומנית לחברת אחזקות מקומית או מהאיחוד האירופי, תהיה פטורה ממס בתנאים מסוימים, וכן קיימים שיעורי מס מופחתים בהתאם לאמנות המס. 

ניכוי מס במקור: דיבידנד המחולק על ידי חברה רומנית לבעלי מניות תושבי ישראל כפוף בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של5%.

אמנות למניעת כפל מס: רומניה חתומה על כ-80 אמנות למניעת כפל מס. מדינת ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם רומניה בשנת 1999. בהתאם לאמנה זאת, חברה רומנית המעבירה דיבידנדים לבעלי מניותיה הישראליים חייבת בניכוי מס במקור בשיעור 15%. עם זאת באמצעות תכנון מס מוקדם ניתן להתגבר על הניכוי מס במקור, כמפורט להלן.

 
תכנון מס למשקיעים מישראל
משקיעים מישראל יכולים, בהתקיים תנאים מסוימים, למנוע את תחולת הניכוי במקור ברומניה באמצעות הקמת חברת אחזקות במדינה אירופית אשר תחזיק בחברה הרומנית. היות ורומניה חברה באיחוד האירופי, לא יחול ניכוי מס במקור בעת העברת הדיבידנד לחברת האחזקות. ניתן, לדוגמא, לשקול הקמת חברת אחזקות בהולנד. אפשרות נוספת היא הקמת חברת החזקות בקפריסין. היתרון של שימוש בחברת אחזקות קפריסאית הוא כפול – בהעברת הדיבידנד לחברת האחזקות לא ינוכה מס במקור כאמור, וגם בעת העברת הדיבידנד לישראל לא יחול ניכוי מס במקור בקפריסין.
 
להרחבה בנושא מיסוי חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים