טפסים - מיסוי בינלאומי 

להלן רשימת הטפסים בתחום המיסוי הבינלאומי שיש לצרף לדו"ח השנתי המוגש למס הכנסה:
שימו לב - יש להוריד טפסים מעודכנים מאתר רשות המסים
 
 
שם הטופס
הערות
מס'
הטופס
דין וחשבון על הכנסות

טופס מקוון
 
1301
 
 
 
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן
 
1324
 
 
1327
 
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ
 
150
 
 
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה
 
1213
 
הצהרה על עסקאות בינלאומיות
1385

 לרשימת הטפסים המלאה, ראו: טפסים לדוח השנתי המוגש לרשות המסים 


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

logo בניית אתרים