השלכות המס במכירת תוכנות לחו"ל

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2008

סוגיית "סיווג ההכנסה" במיסוי בינלאומי אינה פשוטה ומעוררת בעיות רבות, במיוחד בעסקאות בקניין רוחני. השאלה היא - כיצד תסווג ההכנסה שעה שמדובר במסחר בקניין רוחני? לדוגמא, כיצד יש לסווג הכנסות של חברות היי-טק מעסקאות תוכנה בחו"ל, לצורכי דין המס בישראל?

בעיקרון, ישנם ארבע אפשרויות ביחס לסיווג עסקאות בינלאומיות הכרוכות בתוכנות מחשב, כדלקמן:

(א) עסקת רשיון - הכנסות מתמלוגים (כפוף לסעיף 12 לאמנת ה-OECD).

(ב) רווחי עסקים (כפוף לסעיף 7 לאמנת ה-OECD).

(ג) רווחי הון (כפוף לסעיף 13 לאמנת ה-OECD).

(ד) עסקת שירותים - רווחי עסקים (כפוף לסעיף 7 לאמנת ה-OECD).

עמדת ה-OECD

בהתאם לפרשנות לסעיף 12 לאמנת המודל של ארגון ה- OECD, סיווג תשלומים בעסקאות תוכנה צריך להיות לפי הזכויות הנרכשות בכל עסקה ספציפית בהתייחס לשימוש ולניצול התוכנה. בדברי ההסבר נאמר כך:

"The character of payments received in transactions involving the transfer of computer software depends on the nature of the rights that the transferee acquires under the particular arrangement regarding the use and exploitation of the program."

הפרשנות מבחינה בין עסקה בזכויות יוצרים (underlying copyright) לבין עסקה בעותק תוכנה (program copy). סעיף 13.1 קובע כי תשלום עבור רכישת חלק מזכויות יוצרים יסווג כתמלוגים כאשר התשלום הוא עבור שימוש, אשר ללא הרשאה לשימוש שכזה הייתה נחשבת להפרה של זכויות יוצרים. דוגמאות לעסקה מסוג זה הם מתן זכות שכפול והפצה לציבור של התוכנה המהווה copyrighted program, או מתן זכות לשנות את התוכנה ולהפיצה לציבור.

בהתאם לדברי ההסבר, ייתכנו מקרים גבוליים שבהם לא ברור לחלוטין האם מדובר בעסקת רשיון או עסקת מכר. כך לדוגמא, כאשר מדובר בעסקה שבה הזכות המועברת מוגבלת בזמן או באזור גיאוגרפי, או עסקה שבה יש תשלום נוסף עבור שימוש. במקרים אלו ייתכן והעסקה לא תסווג כתמלוגים (סעיף 12 לאמנה), אלא כרווחי עסקים (סעיף 7 לאמנה) או כרווחי הון (סעיף 13 לאמנה).
 

להרחבה, ראו: מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס.

ראו גם: עמדת רשות המיסים ביחס למכירת תוכנות לחו"ל.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים