הטבות מס וחוקי עידוד בוייטנאם

ד"ר אבי נוב, עו"ד

דצמבר 2010

להלן סיכום הטבות המס המרכזיות בוייטנאם, וחוקי העידוד שם, מהם יוכלו ליהנות תושבי ישראל המשקיעים בוייטנאם. הסיכום מבוסס על חוזר של רשות המסים בנושא אמנת המס שבין ישראל לוייטנאם.

ניצול יעיל של הטבות המס וחוקי העידוד בוייטנאם ביחד עם תכנון מס בינלאומי, לרבות שימוש מיטבי בהוראות האמנה שבין ישראל לוייטנאם, יוביל לחסכון דרמאטי בתשלומי המס בשתי המדינות (בישראל ובוייטנאם).

הטבות מס

חברות המוקמות על ידי משקיעים זרים עשויות ליהנות משיעורי מס נמוכים משיעור המס הרשמי וזאת כאשר מדובר בפרויקטים או אזורים שהמדינה מבקשת לעודד. להלן מספר דוגמאות:

· שיעור מס של 10% יחול על חברות הפועלות באזורים המוגדרים כקשים במיוחד מהבחינה הסוציו-אקונומית, חברות המתמחות בפיתוח תשתיות ודרכים וכן חברות שלפחות 80% מהכנסותיהן הן מיצוא.

· שיעור מס של 15% יחול על חברות המתמחות בשירותי יצוא וכן חברות תעשייתיות באזורי תעשיה.

· שיעור מס של 20% יחול על חברות הפועלות באזורים שקיבלו עדיפות על ידי המדינה, וחברות המעניקות שירותים למגזר התעשייתי.

חוקי עידוד נוספים

חברות מתחומי פעילות שונים ואזורים שונים זכאיות להטבות נוספות כמפורט להלן:

· חברות היי טק - פטור ממס לתקופה של 8 שנים ולאחריהם שיעור מס של 10%. שנות הפטור (Tax Holiday) נכללות במניין המועדים החל מהשנה הראשונה בה החברה מדווחת על הכנסה חייבת, לפני קיזוז הפסדים.

· חברות אשר מעל 80% מתוצרתן מיוצאת - פטור ממס לתקופה של שנתיים ובשנתיים שלאחריהן הנחה של 50% מהמס החל עליהן (10%).

· חברות אשר מעל 50% ועד 80% מתוצרתן מיוצאת - שנתיים פטור ממס ובשנתיים שלאחריהן הנחה של 50% מהמס החל עליהן (15%).
 
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

logo בניית אתרים