הלוואות מחו"ל בפטור ממס

ד"ר אבי נוב

אוקטובר 2010

בעיקרון, גופים זרים המלווים לחברות ישראלית אמורים לשלם מס ישראלי על הכנסות הריבית, אלא שקיימים מספר אסטרטגיות לתכנון מס בינלאומי להפחית את תשלומי המיסים בישראל על הכנסות הריבית.

מקור ההכנסה

השאלה המרכזית ביחס לפעילותם של גופים זרים המלווים לתושבי ישראל, היא: היכן נצמחת ההכנסה של הפעילות הזאת, בישראל או בחו"ל? לעניין זה, יש לבחון את "כללי המקור" בפקודת מס הכנסה הקובעים את מקום צמיחת ההכנסה.

בהתאם לכללי המקור, מקום צמיחת ההכנסה מריבית הוא מקום מושבו של המשלם. כאשר עסקינן בגופים זרים המלווים לתושבי ישראל, הרי שמקום צמיחת הריבית הוא בישראל.

בנוסף לאמור, פקודת מס הכנסה מחייבת תושבי ישראל לנכות מס במקור בשיעור של 25% מהתשלומים המועברים לתושבי חוץ. בהתאם לכך, השותפויות יחוייבו, לכאורה, לנכות מס במקור מתשלומי הריבית המעוברים לבנקים הזרים.

תכנוני מס להלוואות מחו"ל

כדי למנוע חיוב במס על הכנסות הריבית של גופים זרים (וכן ניכוי מס במקור על ידי הלווים), קיימים מספר אסטרטגיות לתכנון מס בינלאומי:

  • אם מדובר בגופים שעיסוקם הוא מתן הלוואות, הרי שבתנאים מסויימים לא יחול מס בישראל מהכנסות הריבית. ראו על כך להלן.
  • אם הלווה הישראלי משתמש בכספי ההלוואה במסגרת מקום עסקים קבוע מחוץ לישראל, לא יחול מס ישראלי על הכנסות הריבית.
  • גוף זר שמעוניין להלוות לגוף ישראלי, יכול להפקיד בבנק ישראלי את "ההלוואה", והגוף הישראלי יקבל הלוואה back-to-back מהבנק.
  • ניתן להפחית את שיעור ניכוי המס במקור אם ההלוואה מתקבלת מגוף הנמצא במדינה שיש לה אמנת מס מיטיבה, הקובעת שיעורי מס נמוכים.
  • לרשות המסים יש סמכות לפטור ממס על רבית המשולמת לגוף זר, אם ההלוואה ניתנה לצורך מימון מפעלים או פרוייקט תשתיות (רלוונטי במיוחד כאשר מדובר בקידוחי גז).

להרחבה בעניין מיסוי זרים בישראל, ראו: המדריך למיסוי תושבי חוץ (תכנון מס)


ניתן לקבוע פגישה עם
 עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

 

 

logo בניית אתרים