מכירת מקרקעין ברוסיה  

אמנת מס|ישראל|הכנסה|זיכוי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2014 

רשות המסים ברוסיה פרסמה הבהרה (03-08-05/13287) בנושא מיסוי של ישראלים המוכרים נדל"ן ברוסיה. ההבהרה מתייחסת לסעיף 6 באמנת המס בין ישראל לרוסיה אשר נחתמה בשנת 1994. סעיף 6 לאמנה בין ישראל לרוסיה, המפורט להלן, קובע כי ניתן להטיל מס ברוסיה על הכנסות של ישראלים ממכירת נדל"ן שם. הכוונה היא למיסוי בהתאם לדין המקומי ברוסיה, כמפורט להלן. להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס) 

סעיף 6 לאמנה בין ישראל לרוסיה

להלן נוסח סעיף 6 לאמנה בין ישראל לרוסיה העוסק במכירת נדל"ן:

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור)

הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה נמצאים

המקרקעין הנדונים. בכל מקרה, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד

המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות

ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי

מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם; אוניות, סירות וכלי

טיס לא ייחשבו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן 1 יחולו על הכנסה המופקת משימוש ישיר במקרקעין, מהשכרתם או

משימוש בהם בכל דרך אחרת. הוראות סעיף קטן 1 יחולו גם על רווחים מהעברתם של

מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מיזם ועל הכנסה

ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים בידי עצמאי. 

הדין המקומי ברוסיה

בהתאם לסעיף 207 וכן 209 לקוד המס הרוסי, יחידים אשר אינם תושבי רוסיה לצרכי מס אך יש להם הכנסות מנדל"ן מקומי חייבים במס המוטל על יחידים בשיעור של 30%. לפיכך, תושבי ישראל יחידים המפיקים הכנסות ממכירת נדל"ן ברוסיה יחויבו במס בשיעור של 30%. 

זיכוי ממס

תושב ישראל הכפוף למס גם ברוסיה יכול ליהנות מזיכוי ממס זר בהתאם לפקודת מס הכנסה או לאמנת המס.

להרחבה בנושא זיכוי ממס, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס 

ראו גם: תכנון מס להשקעות ברוסיה 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים