זיכוי מס זר ליחיד

 

סעיף 204|זיכוי עקיף|פקודה|מסים|מס זר|הכנסה|כפל מס

 
להלן הפרק הרביעי בפרשנות רשות המסים לעניין זיכוי מסי חוץ. הפרק הרביעי עוסק בזיכוי מס זר ליחיד. לדף הראשי, ראו: פרשנות רשות המסים - זיכוי מיסי חוץ.
ראו גם: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס
 
הוראות סעיף 204 לפקודה קובעות מנגנון של מתן זיכוי בגין מסי חוץ ליחיד תושב ישראל. בדומה למנגנון הקיים בחבר-בני-אדם, גם אצל יחיד המנגנון כולל חלוקת ההכנסות ל"סלים" לפי מקורות ההכנסה, וקביעת תיקרה לזיכוי בכל "סל". קביעת תיקרה לזיכוי בגין מס זר מורכבת יותר לגבי יחיד, מכיוון שהתיקרה מחושבת לפי המס החל בישראל על ההכנסות באותו "סל", ושיעור המס החל על יחיד אינו קבוע אלא מחושב על רוב הכנסותיו בשיעורים משתנים לפי מדרגות הכנסה.
 
החוק מבדיל לעניין תיקרת הזיכוי בין הכנסות חוץ רגילות לבין הכנסות חוץ החייבות במס בשיעור מס מיוחד בישראל.
 
הכנסה רגילה היא הכנסה חייבת עליה מוטל בישראל מס לפי השיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודה (לפי מדרגות הכנסה).
 
תיקרת הזיכוי בגין הכנסות חוץ רגילות ב"סל", מוגדרת בסעיף 204(ג) כמכפלה הבאה: תקרת הזיכוי = יחס ההכנסה x מס הכנסה על כלל ההכנסה הרגילה.
 
מס הכנסה על כלל ההכנסה הרגילה - מס ההכנסה החל בישראל על כלל הכנסתו הרגילה של היחיד, לפני מתן זיכוי בגין מס זר. הכוונה למס לאחר הזיכויים האישיים ליחיד (כגון: זיכוי תושב, זיכוי נסיעה לעבודה). כלל ההכנסה הרגילה - כל הכנסתו הרגילה של היחיד, כולל הכנסתו הרגילה מחו"ל.
 
במידה שמסי החוץ על ההכנסות הרגילות ב"סל" גבוהים ממס ההכנסה שבו חייב היחיד בשל אותן הכנסות, אין אפשרות קיזוז עם "סלים" אחרים. היחיד זכאי להעבירם לשנים הבאות, בכפוף להוראות סעיף 205א לפקודה.
 
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
טואול - בניית אתרים