זיכוי עקיף לדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל 

 

דיבידנד|זיכוי עקיף|פקודה|מסים|מס זר|הכנסה|כפל מס

 
להלן הפרק השלישי בפרשנות רשות המסים לעניין זיכוי מסי חוץ. הפרק השלישי עוסק בזיכוי עקיף לדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל. לדף הראשי, ראו: פרשנות רשות המסים - זיכוי מיסי חוץ.
ראו גם: מדריך מיסוי בינלאומי: זיכוי ממס
 
זיכוי עקיף הינו זיכוי הניתן בגין המס ששולם על ההכנסה ממנה חולק דיבידנד. ישנן אמנות, עליהן חתומה מדינת ישראל, בהן קיימת הוראה למתן זיכוי עקיף. עד לתיקון 132 לפקודה הוגבל הזיכוי העקיף רק למקרים אלו. תיקון 132 לפקודה העניק זכות לקבלת זיכוי עקיף, לפי בקשת חבר-בני-האדם, במקרים מסויימים גם בהיעדר הוראת אמנה המחייבת זאת.
 
זיכוי עקיף יינתן לחבר-בני-אדם שקיבל דיבידנד מחבר-בני-אדם תושב חוץ. הזיכוי יאפשר קיזוז של מס ששולם בחו"ל על הכנסות חבר-בני-האדם שחילק את הדיבידנד, כנגד מס שיוטל בישראל על הדיבידנד.
 
זיכוי עקיף יינתן לאחד מאלה: 1.מי שזכאי לכך על פי הוראת אמנה. 2. חברה שביקשה זיכוי עקיף ("החברה הנישומה" כהגדרתה בסעיף 126(ג) לפקודה), אם קיבלה דיבידנד מחברה בה היא מחזיקה ב-25% או יותר מאמצעי השליטה.
 
בחישוב ההכנסה במצב בו ניתן זיכוי עקיף, ההכנסה מדיבידנד שתחוייב במס בישראל תהיה בגובה הדיבידנד המגולם. הדיבידנד המגולם הוא סכום הדיבידנד שנתקבל, בתוספת המס שנוכה ממנו במקור (אם נוכה), ובתוספת המס ששולם על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד.
 
לחישוב המס ששולם על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד, יש לקחת בחשבון גם מס ששולם על ידי חברה-נכדה, המוחזקת בשיעור של 50% לפחות על ידי החברה-הבת, על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד (לשם פשטות נכנה אותן חברה-בת וחברה-נכדה). הכוונה היא למקרה בו החברה-הנכדה מחלקת דיבידנד לחברה-הבת, וזו מחלקת את הדיבידנד לחברה הנישומה (או לחברה הזכאית לכך לפי אמנה). הזיכוי שיינתן בגין הדיבידנד יהיה בגובה מסי החוץ המוטלים במישרין ובעקיפין על הדיבידנד.
 
לחוזרי מס נוספים בתחום דיני המסים והמיסוי הבינלאומי, ראו: חוזרי רשות המסים 
 
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
טואול - בניית אתרים