ביקורת על הכללת עבירת מס כעבירת מקור

הלבנת הון|מס הכנסה|ענישה

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2012

החלטת הממשלה להפוך עבירות מס לעבירות מקור בהתאם לחוק איסור הלבנת הון במטרה להעמיק את הגבייה היא טעות חמורה. רשות המסים מעוניינת כי העלמת מס תוכר כעבירת מקור לחוק איסור הלבנות הון. המטרה של רשות המסים ברורה: הענישה בהתאם לחוק איסור הלבנת הון חמורה יותר, ומידע רב יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים.

להלן הנימוקים נגד הכללת עבירות מס כעבירות מקור בחוק לאיסור הלבנת הון:

· בעיקרון, חוק איסור הלבנת הון נועד להילחם בארגוני הפשיעה, ואילו חלק ניכר מהעלמות מיסים מבוצעות על ידי אזרחים נורמטיביים ועסקים לגיטימיים.

· קיימות היום סנקציות רבות בפקודת מס הכנסה כנגד מעלימי מס, כמו קנסות מנהליים, פסילת ספרים, אי-הכרה בהוצאות, קנסות גירעון ועוד, ואין כל הצדקה להוספת ענישה נוספת (כמו מאסר של עד 10 שנים).

· קביעת עבירות המס כעבירת מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון תגרור החמרה לא רצויה בענישה.

· עבירות המס מנוסחות בצורה רחבה מאוד תוך שימוש בביטויים שניתן להעניק להם פרשנות גמישה. אם עבירות המס יוגדרו כעבירת מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון, אנשים רבים ימצאו עצמם מואשמים בעבירות הלבנת הון על עוול שלא עשו.

· הכללת עבירות המס בחוק לאיסור הלבנת הון, תפגע בזכות לפרטיות, שכן מכוח החוק הוקם מאגר מידע אשר ניהולו והשימוש בו כרוכים בפגיעה קשה בזכות היסוד לפרטיות.

· החוק לאיסור הלבנת הון מאפשר לרשויות לחלט את רכוש העבריינים. רשות המסים מעוניינת למעשה לקבל אמצעי לגביית מס בדרך קלה הרבה יותר מאשר באמצעות הדרכים האפשריות בחוקי המס. אלא, שמדובר במטרה בלתי לגיטימית, הסותרת את התכלית של החוק לאיסור הלבנת הון.
 

במקביל להפיכת עבירות מס לעבירות מקור, הממשלה מעוניינת לתקן את חוק איסור הלבנת הון כך שתתאפשר העברת מידע מהמאגר של הרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים. לדעתי, לתיקון כזה יהיו השלכות חמורות כמפורט להלן.

· אין ספק כי העברת מידע מהגופים הפיננסיים לרשות לאיסור הלבנת הון פוגעת בזכות היסוד לפרטיות של האזרחים. כעת, הממשלה מבקשת לאפשר לרשות המסים ליהנות מהמידע הזה, וכך למעשה הפגיעה בפרטיות של האזרחים תגבר.

· העברת הנתונים לרשות המסים תהפוך את הרשות ל"אח גדול". הרשות תוכל לעשות שימוש פסול במידע ולהטריד את האזרחים. כך לדוגמא, הרשות תוכל לבקש הסברים מאזרחים על העברות שונות שנעשו לחשבונות שלהם.

· אין ספק כי ישראלים רבים לא יהיו אדישים לשינויי החקיקה כאמור, ויעבירו את כספם לחשבונות בנק בחו"ל. לכך יהיו השלכות חמורות על המשק ועל המערכת הבנקאית בפרט.

להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט