סוג הפעולה לדיווח - הלבנת הון

חשבון בנק|מזומנים|הלבנת הון|חוץ לארץ


להלן התוספת השלישית לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001, המתייחסת לסוג הפעולה שפקיד בנקאי צריך לדווח בהתאם לסעיף 11 לצו האמור.


1. הפקדת מזומנים במטבע ישראלי לחשבון בנק;
2. הפקדת מזומנים במטבע חוץ לחשבון בנק;
3. משיכת מזומנים במטבע ישראלי מחשבון בנק;
4. משיכת מזומנים במטבע חוץ מחשבון בנק;
5. משיכת מזומנים או הפקדתם שלא דרך חשבון (למעט הפעולות המפורטות בסעיפים 6 ו- 7); 
6. הפקדת מזומן והעברתו לחוץ לארץ שלא דרך חשבון בנק, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 20; 
7. משיכת מזומן שמקורו בחוץ לארץ שלא דרך חשבון בנק למעט הפעולות המפורטות בסעיף 21;
8. החלפת שטרות ומעות במטבע ישראלי;
9. החלפת שטרות ומעות במטבע חוץ;
10. המרת שטרות ומעות ממטבע ישראלי למטבע חוץ;
11. המרת שטרות ומעות ממטבע חוץ למטבע ישראלי;
12. הוצאת המחאה בנקאית במטבע ישראלי;
13. הוצאת המחאה בנקאית במטבע חוץ;
14. קניית המחאת נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי מחוץ לישראל, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 22;

15. הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי מחוץ לישראל, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 23; 
16. העברה בין-לאומית מישראל לחוץ לארץ דרך חשבון בנק, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 24;  
17. העברה בין לאומית מחוץ לארץ לישראל דרך חשבון בנק, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 25; 
18. תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי מחוץ לישראל, למעט הפעולות המפורטות בסעיף 26;
19. מכירת המחאת נוסעים; 
20. הפקדת מזומנים והעברתם למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית שלא דרך חשבון בנק;
21. משיכת מזומנים שמקורם במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית שלא דרך חשבון בנק; 
22. קניית המחאת נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית; 
23. הפקדת שיקים המשוכים על מוסד פיננסי ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית;
24. העברה בין-לאומית מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית דרך חשבון; 
25. העברה בין-לאומית לישראל ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית דרך חשבון;
26. תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית.

להרחבה בנושא זה, ראו: מדריך לעבירות מס והלבנת הון

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

יש להסתמך אך ורק על הנוסח הרשמי של הצו, ובכל מקרה אין לראות באמור כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט