עדכוני מיסוי בינלאומי - אוגוסט 2011

צרפת|ארצות הברית

 
ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוגוסט 2011

צרפת

הפרלמנט הצרפתי העביר לאחרונה חקיקה במסגרת חוק התקציב הכוללת שינויים משמעותיים, בין היתר, במיסוי נאמנויות. כמו כן, לראשונה בצרפת, נקבע "מס יציאה."

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות בישראל, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנון מס.

להרחבה בנושא מס יציאה בישראל, ראו: מדריך לענייני מס יציאה, כולל המלצות לתכנון מס.

מיסוי נאמנויות
החקיקה החדשה קובעת כי יחול מס ירושה ומס מתנות גם ביחס לנכסי נאמנות זרה, אם יוצר הנאמנות הוא תושב צרפת או שנכסי הנאמנות בצרפת.
 
מס יציאה
מס יציאה מוטל על תושב צרפת המהגר למדינה אחרת, בנסיבות שנקבעו בחקיקה. מס היציאה הצרפתי שונה ממס היציאה הישראלי, שכן הוא חל רק על מי שהיה תושב צרפת משך 6 השנים שקדמו להגירה. מס היציאה מוטל בגין הרווח הצבור במניות וזכויות בחברות צרפתיות או זרות, ובלבד ששיעור ההחזקה בחברה הינו 1% ומעלה או ששווי ההחזקה עולה על 1.3 מיליון יורו במועד ההגירה.

ארצות הברית

רשות המס בארצות הברית (IRS) פרסמה חוזר פרשנות לחקיקה החדשה בנושא דוקטרינת "המהות הכלכלית." סעיף 7701 (o) לקוד המס האמריקאי קובע שעסקה תיחשב לבעלת מהות כלכלית בהתקיים שני תנאים מצטברים:

· העסקה משנה בצורה משמעותית (מלבד השפעת המס) את הפוזיציה הכלכלית של הנישום;

· לנישום יש מטרה כלכלית משמעותית (מלבד השפעת המס) להיכנס לעסקה.

החוק מגדיר את דוקטרינת "המהות הכלכלית" כפי שהיא מוגדרת במשפט המקובל- הטבות מס אינן מותרות אם העסקה חסרת מהות כלכלית או תכלית עסקית. בחוק נקבע שעל החלק בעסקה אשר חסר מהות כלכלית ייגבה קנס בשיעור של 40%.
 
 ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים