תכנון מס להשקעות בברזיל
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
אוקטובר 2010

ישראלים רבים משקיעים בברזיל בשנים האחרונות, תוך ניצול הטבות מס שונות הניתנות בברזיל. בנוסף להטבות המס הניתנות למשקיעים בברזיל, חשוב לערוך תכנון מס למשיכת הרווחים לישראל

ברזיל חתומה על כ-30 אמנות למניעת כפל מס. ישראל חתמה על אמנה למניעת כפל מס עם ברזיל בשנת 2002, והיא בתוקף החל מינואר 2006. אמנה זו סוטה במובנים מסוימים מאמנת המודל של ה-OECD. כך לדוגמא, סעיף 22 לאמנה הנוגע ל"הכנסה אחרת", אינו מעניק זכות מיסוי בלעדית למדינה בה הופקה ההכנסה האחרת.

שיעורי המס שנקבעו באמנה בין ישראל לברזיל

ניכוי במקור מתשלומי ריבית - 15%

ניכוי במקור מתמלוגים 10%- או 15% אם מדובר בסימן מסחרי;

ניכוי במקור מדיבידנדים 10%- במקרה והחברה המקבלת מחזיקה לפחות ב- 25% מהון החברה המחלקת ו- 15%בכל יתר המקרים.אציין כי בניגוד לאמנה, בהתאם לדין הפנימי בברזיל,דיבידנדים המשולמים לחברה זרה אינם כפופים לניכוי מס במקור. לפיכך, תושב ישראל המקבל דיבידנד מברזיל לא יתחייב במס בברזיל בגין משיכת הדיבידנד.

תכנון מס למשקיעים ישראלים

משקיעים מישראל המתכננים משיכת דיבידנדים מחברה ברזילאית יתחייבו בתשלום מס גבוה יחסית בישראל. עם זאת, מי שיעשה שימוש במנגנון "הזיכוי העקיף", יכול למנוע את תשלום המס בישראל, שכן הזיכוי העקיף ניתן גם בשל המס ששולם במדינת המקור מהרווחים מהם חולק הדיבידנד (מס החברות).

אציין בהקשר זה כי קיימות שיטות שונות לחישוב מס החברות בברזיל. ככלל, מדובר במס אפקטיבי של כ - 34%. כך יוצא, שמי שמשקיע בברזיל באמצעות חברה ישראלית, ומושך את הרווחים לישראל, יהיה כפוף לשיעור מס סופי של 34%, ללא השלמת מס בישראל (ובלבד שנעשה שימוש במנגנון "הזיכוי העקיף").

נתונים נוספים על מערכת המיסוי בברזיל

מיסוי יחידים: שיעור המס על יחידים (מקומיים או זרים) הוא בין 7% ל - 27%, בהתאם לגובה ההכנסה. יחיד המתגורר מעל 183 יום בשנה בברזיל ייחשב כתושב ויהיה כפוף למיסוי מקומי.

הטבות מס: הטבות מס ניתנות במיוחד לפרויקטים של מחקר ופיתוח ובתחום ה-IT.

מס רווחי הון: בעיקרון, כשיעור מס החברות. עם זאת, קיימים חריגים שונים. שיעור המס על יחידים הוא 15%.

מס ערך מוסף: מס ערך מוסף הוא בין 7% ל- 25%.
 
מיסוי ביטקוין בברזיל

רשות המסים של ברזיל (Brazilian Tax Revenue) הודיעה כי תאמץ את בעיקרון את הגישה של ארצות הברית למיסוי של ביטקוין. המשמעות היא שביטקוין ייחשב כנכס לצורכי מס (outros bens), ותושבי ברזיל ייאלצו לדווח על רווחי הון והכנסות, כמו כל מכשיר פיננסי אחר. מס רווחי הון יחול על כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 35,000 ריאל (BRL). מס רווחי הון במקרה כזה יהיה 15%. בנוסף לכך, כל מי שמחזיק ביטקוין בשווי של מעל 1,000 ריאל יצטרך לדווח על האחזקה בדוח המס שלו. הדיווח והמיסוי יחול עד 5 שנים אחורה. להרחבה בעניין הרגולציה והמיסוי של הביטקוין, ראו: ביטקוין - מדריך מסים 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים