מיסוי תושב נון דומיסיל

מס|תושב|אזרח|פטור|יחיד

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2015 

בבריטניה קיים משטר מיסוי אטרקטיבי לתושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל (Non-Domicile). תושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל חייב במס בבריטניה על הכנסות שמקורם בבריטניה, ופטור ממס על הכנסות מחוץ לבריטניה, כל עוד הכספים לא נמשכו לבריטניה (בסיס נתקבלה כמפורט בהמשך), למעט במקרים מיוחדים כמפורט להלן.

משטר המס המיוחד לתושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל נובע מדיני המס בבריטניה החלים על יחידים. המיסוי על יחידים בבריטניה מבוסס על שילוב של מבחני תושבות ומבחני דומיסייל, מונח קשה להגדרה מדויקת.

בטור זה נעמוד על הרקע והשינויים שחלו במשטר המס לתושבים בעלי מעמד של נון דומיסיל. חשוב לבחון גם את האפשרות הקיימת לשינויים מהותיים במשטר מס הנון דומיסיל בשנים הקרובות, וזאת על רקע ההצהרות של הפוליטיקאים במערכת הבחירות האחרונה בבריטניה.

הגדרה

המונח "דומיסיל" אינו מוגדר בצורה ברורה, אך בעיקרון מדובר במדינה שבה היחיד רואה בה את ביתו הקבוע, כאשר הכוונה היא למדינה שבה ליחיד יש קשרים הדוקים מבחינה חברתית, משפחתית ועסקית, מדינה שבה היחידי מתכוון לגור לעת פרישה.

כדי ליהנות ממעמד של נון דומיסיל, יש להוכיח שאביו של המבקש נולד מחוץ לבריטניה, או שלמבקש יש דומיסיל מקורי במדינה אחרת ושבכוונתו לשוב לשם בטווח זמן מסוים. ניתן לעשות זאת, לדוגמא, בדרך של רכישת דירה במושבה לשעבר כדי לבסס את הטענה הזאת. בכל מקרה, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי וחוות דעת משפטית בעניין מורכב זה.

בסיס "נתקבלה"

המיסוי לתושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל הוא למעשה על בסיס הכנסה "שנתקבלה" (remittance basis) בבריטניה. ההכנסה תיחשב כ"נתקבלה" בבריטניה, בין אם הכסף הגיע ישירות לחשבון הבנק בבריטניה של תושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל, ובין אם בדרך עקיפה, לדוגמה אם הכסף שולם עבור שירותים בבריטניה או משמש מחוץ לבריטניה בקשר לחוב בבריטניה.

דוגמה נוספת תבהיר את העניין – נניח כי תושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל, רכש תמונה יקרה מחוץ לבריטניה בהכנסות שיש לו מחשבון בנק אופשור, והוא מביא את התמונה לבריטניה. במקרה כזה, יראו את עלות התמונה כהכנסה שנתקבלה בבריטניה.

רקע היסטורי

משטר המיסוי לתושב שהוא בעל מעמד של נון דומיסיל נוצר כפרצה בחוקי המיסוי הבריטיים בתקופת המלך ג'ורג' החמישי. בשנת 1914 שר האוצר דאז לויד ג'ורג' פרסם את תקציב בריטניה אשר כלל סעיף שפוטר את אזרחי בריטניה שמתגוררים במושבות האימפריה מתשלום מס על הכנסות ונכסים לאוצר הבריטי, וזאת כדי למנוע מצב של כפל מס, לבריטניה ולמקום מושבם של אותם אזרחים. סעיף זה המכונה נון דומיסיל חל גם על תושבי בריטניה שאינם אזרחים, והוא בתוקף עד היום. נכון להיום מספר האנשים בעלי מעמד של נון דומיסיל עומד על כ־130 אלף.

אשרת משקיעים

מאות בעלי הון עושים שימוש באשרת משקיעים אשר מאפשרת להם להתגורר בקביעות בבריטניה במעמד של נון דומיסיל וזאת בתמורה לרכישת אג"ח ממשלתיות או מניות או אג"ח של חברות בריטיות בשווי מיליון ליש"ט (כשישה מיליון שקלים).

רפורמה במשטר המיסוי

רפורמה מהותית הייתה בשנת 2008, ובשנת 2012. בהתאם לרפורמה מאפריל 2012, חל היטל שנתי של- 50,000 פאונד על יחידים בעלי מעמד של נון דומיסיל שחיו בבריטניה במשך 12 מתוך 14 השנים שקדמו לשנת המס במקום 30,000 פאונד על יחידים כאמור שחיו בבריטניה במשך 7 מתוך 9 השנים שקדמו לשנת המס. כמו כן נוספה תקנה חדשה ביחס ל נון דומיסיל, הקובעת כי הכנסות מחוץ לבריטניה שהובאו אל תחומי בריטניה, לא יתחייבו במס אם הן הושקעו בחברות מסחריות בריטיות במישרין או בעקיפין. 

ראו גם: מדריך מיסוי -בריטניה

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים