האמנה למניעת כפל מס בין ישראל למולדובה

ד"ר אבי נוב

אוגוסט 2007

למולדובה יש כ-30 אמנות מס. אמנת המס בין ישראל לבין מולדובה נחתמה ביום 23.11.2006 ונכנסה לתוקף בישראל ביום 1.1.2008 ואילך. האמנה מבוססת בעיקרון על אמנת המודל של ה-OECD.

להלן ההוראות המרכזיות באמנת המס בין ישראל לבין מולדובה:

ניכוי מס במקור מדיבידנד

5% במידה והחברה המקבלת מחזיקה לפחות 25% מהון החברה המוחזקת. בכל מקרה אחר - 10%.

ניכוי מס במקור מריבית

5% (ריבית מפיקדון בנקאי במולדובה פטורה ממס בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים).

ניכוי מס במקור מתמלוגים

5%.

רווח הון ממכירת מניות

רווחים שהפיק תושב ישראל מהעברת מניות בחברה תושבת מולדובה, לא יחויבו במס במולדובה אם תושב ישראל הוא הבעלים שביושר של רווחי ההון.

אתרי בניה

אתר בנייה ופרויקטים של בנייה, התקנה או הרכבה או פעילות פיקוח הקשורה להם ייחשבו למוסד קבע החייב במס במדינה בה הם ממוקמים אם הם פועלים שם למעלה מ-12 חודשים.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

חילופי מידע

באמנת המס בין ישראל לבין מולדובה קיים סעיף המאפשר חילופי מידע בין המדינות.

משטר המס במולדובה - כללי

  • שיעור מס חברות: 20%
  • שיעור מס רווחי הון: 10%
  • שיעור מס סניף: 20%

בעיקרון, חברות תושבות מולדובה חייבות במס במולדובה על כל הכנסותיהן שמקורן במולדובה. חברה תושבת מולדובה היא חברה שהוקמה במולדובה בהתאם לחוק החברות במולדובה או חברה שפעילותה מנוהלת או נשלטת ממולדובה.

בנוסף, חברות הפועלות בעיקר במולדובה תיחשבנה לחברות תושבות מולדובה לעניין מס. חברות זרות, שאינן תושבות מולדובה אך יש להן מוסד קבע במולדובה, חייבות במס חברות על הכנסתן נטו שנצמחו במולדובה.

תכנון מס למשקיעים מישראל

למרות קיומה של אמנה למניעת כפל מס בין ישראל למולדובה, לא מומלץ לעשות בה שימוש בכל מקרה. כך לדוגמא, ביחס לדיבידנד, שיעור ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד לישראל, בהתאם לאמנה עשוי להיות בין 5% ל - 10%. יש לשקול השקעה במולדובה באמצעות חברת אחזקות תושבת מדינה שלישית (לדוגמא הולנד ובריטניה). בכל מקרה, וכדי למנוע טעויות מיותרות, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה למיסוי בינלאומי.
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
טואול - בניית אתרים