רפורמת מס בצרפת 

מערכת המס|שינויים|תאגיד 

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

יולי 2012

הממשלה בצרפת הודיעה בתחילת יולי 2012 על שינויים דרמאטיים במערכת המס אשר ישפיעו לרעה במיוחד על תאגידים ובעלי מניותיהם. מטרת השינויים היא לגבות תוספת מס המוערכת ב 7 מיליארד יורו.

השינויים החדשים במערכת המס עליהם הודיעה הממשלה מתווספים לשינויים אחרים שכבר אושרו על ידי הפרלמנט שגרמו להכבדת נטל המס בצרפת. במאי 2012 אישר הפרלמנט הצרפתי שינויים אחרים במערכת המס באמצעות חוק התקציב לשנת 2012. להרחבה על השינויים הקודמים, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי - מאי 2012.

להלן אפרט את עיקרי השינויים החדשים הצפויים במערכת המס בצרפת: 

מס מיוחד על חברות

יוטל מס מיוחד על חברות עם מחזור של מעל 250 מיליון יורו. המס המיוחד הוא בשיעור של 5% מחבות המס של התאגיד. המשמעות היא ששיעור מס החברות האפקטיבי בצרפת הוא 36.1%.

מס יסף על דיבידנד

יוטל מס יסף (surtax) בשיעור של 3% על חלוקת דיבידנד מחברות צרפתיות. המס לא יחול במקרים מסוימים, כמו במקרה שבו חלה הדירקטיבה אם-בת. כמו כן מס היסף לא יחול על חלוקת דיבידנד מ – SICAV.

בנקים וחברות נפט

היטלים מיוחדים יוטלו על בנקים וחברות נפט, כדלקמן:

· ביחס לבנקים - תשלום שנתי המחושב לפי 0.25 מההון בתנאים מסוימים.

· ביחס לחברות נפט – מס יסף חד פעמי בשיעור של 4% בתנאים מסוימים.

מס על עסקאות פיננסיות

צרפת תטיל מס בשיעור של 0.2% מעסקאות פיננסיות בתנאים מסוימים.

קיזוז הפסדים

יוחמרו הכללים לקיזוז הפסדים, במיוחד ביחס להעברת הפסדים קדימה.

חברה נשלטת זרה CFC

יוחמרו כללי CFC.

מיסוי יחידים

בנוסף לתיקוני החקיקה אשר אושרו על ידי הפרלמנט במאי 2012, מתוכננים השינויים הבאים:

  • מס יסף בשיעורים פרוגרסיביים (בין 0.55% ל – 1.8%) על בעלי נכסים של יותר מ 1.3 מיליון יורו.
  • שינויים מס רווחי הון על נדל"ן לתושבים זרים.
  • הגדלת שיעור מס ביטוח לאומי על אופציות ומניות בונוס.
  • הגדלת שיעור מס מעסיקים.

ראו גם: תכנון מס - צרפת 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים