האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2010

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן נחתמה ביום 24.12.09, והיא בתוקף מיום 1.1.2010. הוראות אמנת המס בין ישראל לטיוואן מבוססות בעיקרון על אמנת המודל של ה-OECD. להרחבה בעניין זה, ראו: האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לטאיוואן - חוזר רשות המסים.

להלן אתאר את ההוראות המרכזיות באמנת המס בין ישראל לטאיוואן:

תושבות

בשונה מאמנת המודל של ה - OECD, באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע כי במקרה של כפל תושבות של יחיד, בחינת קביעת התושבות (כללי שוברי שוויון) מתחיל במבחן מרכז האינטרסים החיוניים ולא במבחן בית הקבע (קיים גם באמנות, כדוגמת אירלנד ויפן, ולאחרונה גם באמנה עם וייטנאם). באמנה נקבע כי במקרה של כפל תושבות הנובע מהדין הפנימי של הטריטוריות המתקשרות יחולו, לגבי יחיד - מבחני שובר השוויון כדלקמן:

· יראוהו כתושב הטריטוריה אשר יחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);

· אם לא ניתן לקבוע היכן נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, יראוהו רק כתושב הטריטוריה שבה עומד לרשותו בית קבע;

· אם עומד לרשותו בית קבע בשתי הטריטוריות או אם לא עומד לרשותו בית קבע באף אחת מהטריטוריות, יראוהו רק כתושב הטריטוריה בה הוא נוהג לגור;

· אם הוא נוהג לגור בשתי הטריטוריות או שאינו אזרח של אף אחת מהן, הרשויות המוסמכות של שתי הטריטוריות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

מוסד קבע

בשונה מאמנת המודל של ה - OECD, באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע כי מתן שירותים (לרבות שירותי ייעוץ) במדינת המקור ייצור מוסד קבע בה, במידה שמשכם של שירותים אלה עולה על ששה חודשים בכל תקופה של שנים-עשר חודשים.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס.

דיבידנדים

באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע שיעור מס מקסימלי של 10% במדינת המקור.

הפרוטוקול של אמנת המס בין ישראל לטאיוואן קובע כי אם טייוואן תחתום על אמנת מס עם מדינת OECD ובה שיעור המס על דיבידנדים יהיה נמוך מ-10%, כי אז יאומץ שיעור מס זה אוטומטית גם באמנה שבין טיוואן לישראל. הוראה זאת מכונה "most favorable nation"

ריבית

באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע שיעור מס מקסימלי של 10% במדינת המקור, כאשר לגבי ריבית המשולמת לבנק מוגבל המיסוי ל-7% בלבד. מאידך, ריבית המשתלמת לממשלת המדינה השנייה או לבנק המרכזי שלה תהיה פטורה ממס במדינת המקור.

תמלוגים

באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע שיעור מס מקסימלי של 10% במדינת המקור.

הפרוטוקול של אמנת המס בין ישראל לטאיוואן קובע כי אם טייוואן תחתום על אמנת מס עם מדינת OECD ובה שיעור המס על תמלוגים יהיה נמוך מ-10%, כי אז יאומץ שיעור מס זה אוטומטית גם באמנה שבין טיוואן לישראל.

רווח הון

באמנת המס בין ישראל לטאיוואן נקבע פטור ממס במדינת המקור ביחס למכירת מניות, אלא אם מדובר בחברה שנכסיה כוללים בעיקר מקרקעין, אז המיסוי יהיה בדומה למיסוי מכירת מקרקעין, בה ניתנת זכות המיסוי למדינה בה מצויים המקרקעין.
 
 
מערכת המיסוי בוייטנאם

להלן תיאור תמציתי של מערכת המיסוי בטאיוואן:

  • מס חברות: שיעור מס החברות כיום הוא 25%. טאייוואן אישרה לאחרונה רפורמת מס, ולפיה שיעור מס החברות אמור לרדת ל- 20% בינואר 2010.
  • מיסוי יחידים: המס על יחידים מוטל בשיטה פרוגרסיבית, ומדרגות המס כיום הם בין 6% ל-40%, בהתאם לגובה ההכנסה. טאייוואן אישרה לאחרונה רפורמת מס, ולפיה שיעורי המס אמורים לרדת בינואר 2010, למעט בשתי המדרגות הגבוהות אשר יישארו ללא שינוי.
  • מס רווחי הון: מס רווחי הון נחשב, בדרך כלל, כחלק מההכנסה החייבת, וממוסה בשיעור המס הרלוונטי.
  • קיזוז הפסדים: מותר לקזז הפסדים קדימה, עד 5 שנים (אין קיזוז לאחור). בהתאם לרפורמה במס, יותר לקזז הפסדים עד 10 שנים קדימה.
  • מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף הוא 5%.
 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים