דו"ח מס מגן בארצות הברית

דיווח|חברה זרה|רשות המסים|IRS

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2012

ישראלים בעלי חברות זרות הפועלים בארצות הברית עשויים להיות פטורים ממיסוי אמריקאי בתנאים שונים. הכוונה היא למיסוי ברמה הפדראלית, מס מכירה (Sales Tax) או מס מדינה (State Tax). אלא, שרשות המס האמריקאית (IRS) החלה לאחרונה למקד מאמצים בבדיקת פעילותן של אותן חברות זרות.

בעיקרון, חברה אמריקאית מגישה דו"ח מס בטופס 1120, ואילו חברה זרה בארצות הברית מגישה דו"ח מס בטופס F-1120. שותפות צריכה להגיש דוח מס בטופס 1065 ואילו יחיד מגיש דוח מס בטופס 1040.

בהתאם לדיני המס בארצות הברית, חברה זרה אשר היקף פעילותה הכלכלית משמעותי עד כדי הגדרתה כ"סניף" (branch) לצורכי מס נדרשת להגיש דו"ח מס בארצות הברית המכונה טופס F-1120.

שימו לב - אמנת המס ישראל ארצות הברית מפחיתה את שיעור מס הסניף ל- 12.5%, ולכן במקרה של שימוש בחברה ישראלית לצורך החזקת נכסים הנמצאים בארה"ב מס הסניף שיחול הינו בגובה 12.5% מרווחי החברה הישראלית, שימשכו על-ידי המשקיע לישראל.

חברה שלא מגישה בארצות הברית דו"ח מס בטופס F-1120 כאמור חשופה לקנסות משמעותיים. אחד הקשיים בהקשר זה, הוא אופן קביעת היקף הפעילות המחייב דיווח בארצות הברית כאמור. בגלל ההבדלים בין המבחנים של סוגי המס השונים (פדראלי, מדינתי, מס מכירה), חברה הפועלת בארצות הברית עשויה להיות פטורה מחובת מס פדרלי, אך להיות חייבת במס מכירה או מס מדינה.

דו"ח מס מגן

הפתרון לבעייתיות הזאת הוא הגשת דו"ח מס מגן. הרעיון הבסיס של הגשת דו"ח מס מגן בארצות הברית הוא שהחברה מדווחת לרשות המסים על הכנסות 0 בארצות הברית. במידה ותהיה ביקורת של רשות המסים, ייתכן והחברה תידרש לשלם מיסים, אך תהיה מוגנת מקנסות.

יתרון נוסף של הגשת דו"ח מס מגן בארצות הברית הוא התיישנות חבות המס. במקרה ולא הוגשו דו"חות כלל, הרי שהביקורת של רשות המסים לא מוגבלת בשנות הפעילות שהיא בודקת. מאידך, אם הוגש דו"ח מס מגן, חלים כללי ההתיישנות הרגילים בארצות הברית.

ארצות הברית נגד תכנון המס של הזרים

רשות המס ה IRS החלה לקדם ביקורות בתאגידים זרים הפועלים בארצות הברית. חלק מהביקורת יתמקד מן הסתם בדו"ח המס המגן, ולפיכך רצוי להקפיד על תקינותו. טופס נוסף שייבדק הוא טופס הצהרה על פוזיציות מס במישור הפדרלי שיש בהן ספק (מכונה בארצות הברית – UTP).


אציין כי חובת הדיווח על UTP במסגרת הטופס כאמור חלה על חברות ציבוריות ופרטיות אשר עורכות דו"חות כספיים מבוקרים או אשר נכללות בדו"חות שכאלה ואשר חייבות בהגשת דו"ח מס אמריקאי כאמור לעיל במידה והן עומדות בדרישת סף הנוגעת לסך שווי הנכסים שבבעלותן.

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים