האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובניה
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד 

ספטמבר 2010

האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובניה נחתמה בינואר 2007 לאחר שהאמנה נחתמה בראשי תיבות בסלובניה בדצמבר 2005. האמנה נכנסה לתוקף בינואר 2008. אמנת המס בין ישראל לסלובניה מבוססת בעיקרה על אמנת המודל של ה-OECD.

להלן מספר הוראות מרכזיות באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובניה:

דיבידנד

שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 5% אם בעל הזכות שביושר הוא חברה המחזיקה ישירות ב 10%- ומעלה בחברה משלמת הדיבידנדים. שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 10% אם בעל הזכות שביושר הוא חברה שמחזיקה ישירות 10% ויותר בהון החברה משלמת הדיבידנד, והדיבידנדים משולמים מרווחים אשר לאור הדין במדינת תושבות החברה המשולמת, הינם פטורים ממס חברות או כפופים למס חברות בשיעור הנמוך משיעור המס הרגיל באותה מדינה. בכל מקרה אחר שיעור ניכוי המס במקור מדיבידנד מוגבל ל - 15%.

הפרוטוקול לאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובניה מבהיר כי משמעות המונח "דין" לגבי ישראל הינו החוק לעידוד השקעות הון, ולגבי סלובניה החוק הסלובני על אזורים כלכליים (חוק סלובני זה הינו בתוקף עד שנת 2009).

ריבית ותמלוגים

שיעור ניכוי המס במדינת המקור מוגבל ל 5%

רווחי הון

באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לסלובניה אומץ העיקרון הקבוע באמנת המודל של ה – OECD, כך שהוענק פטור ממס רווח הון במדינת המקור אלא אם מדובר במקרקעין או מניות בחברה שלמעלה מ 50%- משוויה הוא ממקרקעין.

תכנון מס

לאור העובדה כי סלובניה חברה באיחוד האירופי החל מחודש מאי 2004, ניתן לעשות שימוש בחברת אחזקות תושבת מדינה אחרת, לדוגמא קפריסין, וכך ליהנות מהעברת כספים (דיבידנד, תמלוגים וריבית) פטורה ממס בין החברה הסלובנית לחברה הקפריסאית, ומשם לישראל ללא ניכוי מס במקור.

מערכת המיסוי בסלובניה

להלן תיאור תמציתי של מערכת המיסוי בסלובניה:

  • מיסוי יחידים: שיעור המס על יחידים נע בין 16% ל-41%.
  • מס חברות: שיעור מס החברות (החל מינואר 2010) הוא 20%. עם זאת, חברות הפועלות באזורים מסוימים כפופות לשיעור מס של 10%. בנוסף, קיימות הטבות מס אטרקטיביות להשקעות במו"פ.
  • מס רווחי הון: מס רווחי הון נחשב, בדרך כלל, כחלק מההכנסה החייבת, וממוסה בשיעור המס הרלוונטי. קיים פטור של 50% על הריווח בתנאים מסוימים.
  • מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף הוא 20%. קיים שיעור מס מופחת ואף פטור ממס ביחס למוצרים ושירותים שונים.
  • ניכוי מס במקור על דיבידנד: דיבידנדים המשולמים לחברה זרה כפופים לניכוי מס במקור בשיעור של 15%, אלא אם קיימת אמנה למניעת כפל מס.
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 
 
logo בניית אתרים