מיסוי השקעות בדרום אפריקה

תכנון מס|מסים|אמנת מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2012

מערכת המס בדרום אפריקה עברה שינויים מסוימים בשנים האחרונות. משקיעים זרים בדרום אפריקה עושים שימוש רב באסטרטגיות של תכנון מס על מנת להפחית את חבות המס על ההכנסות שם.

להלן תיאור המאפיינים העיקריים במערכת מיסוי של דרום אפריקה:

מיסוי יחידים: מס הכנסה מוטל על הכנסות יחידים בשיטה פרוגרסיבית, החל מ- 0% ועד למדרגה עליונה של 40%. יחיד המתגורר מעל 183 יום בשנה בדרום אפריקה ייחשב כתושב ויהיה כפוף למיסוי מקומי.

מס חברות: חברה תושבת דרום אפריקה חייבת במס על כלל הכנסותיה בעולם. חברות זרות חייבות במס רק בגין הכנסות אשר הופקו ממקורות בתוך דרום אפריקה, לרבות רווחים הנובעים ממוסד קבע בדרום אפריקה. שיעור מס החברות הוא: 28%. חברות שהן בעלות הכנסות נמוכות נהנות משיעורי מס נמוכים יותר. כמו כן, חברות יכולות ליהנות, בתנאים מסוימים, מהטבות מס שונות.

דיבידנד: החל מינואר 2012, יחול מס בשיעור 10% על דיבידנדים המחולקים לבעלי המניות.

מס רווחי הון: 14% ביחס לחברות.

ניכוי מס במקור על דיבידנד: דיבידנדים המשולמים לחברה זרה כפופים בעיקרון לניכוי מס במקור בשיעור של 10%, אלא אם קיים שיעור מס אחר בהתאם לאמנה למניעת כפל מס.

מס ערך מוסף: שיעור מס ערך מוסף הוא 14%.

רווחי הימורים: החל מינואר 2012, יחול מס בשיעור 15% על רווחי הימורים.

אמנות למניעת כפל מס: דרום אפריקה חתומה על כ-65 אמנות למניעת כפל מס. האמנה למניעת כפל בין מדינת ישראל לדרום אפריקה נכנסה לתוקף בשנת 1980.

תכנון מס למשקיעים מישראל: במקרים בהן קיימת זכאות להטבות מס בדרום אפריקה, ניתן יהיה לנצל את הוראת "חסך המס" באמנת המס בין ישראל לדרום אפריקה, וזאת במטרה למקסם את ההטבה. הוראה זאת קובעת כי בכפוף לתנאים מסוימים יקבל המשקיע הישראלי, זיכוי ממס כנגד שיעור המס המלא בו היה מתחייב בדרום אפריקה, לו לא היה זכאי להטבת המס שניתנה לו. במקרים מתאימים, יהיה כדאי להשקיע בדרום אפריקה באמצעות חברה תושבת מאוריציוס

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד


טואול - בניית אתרים