אמנת מס ישראל בלגיה
 
ד"ר אבי נוב, עו"ד
 
מרץ 2010
 
 
ישראל חתמה עם בלגיה על אמנת מס חדשה, המעניקה הטבות מס משמעותיות לתושבי ישראל המשקיעים בבלגיה. ניתן למקסם את הטבות המס בעזרת תכנון מס מוקדם.
 
להלן תיאור תמציתי של הוראות מרכזיות באמנת המס בין ישראל לבלגיה:

ריווח הון

באמנת המס בין ישראל לבלגיה נקבע פטור מניכוי מס מרווח הון במדינת המקור (כלומר תושב ישראל לא יצטרך לשם מס בבלגיה על רווחי הון שנצבר בבלגיה, אלא רק בישראל ולהפך), למעט בנוגע למקרקעין.

הכנסות מימון

בהתאם לאמנת המס בין ישראל לבלגיה, חברות ישראליות ישלמו בישראל מס בשיעור של 5% בלבד על ריבית המשולמת לבלגיה.

תמלוגים

אמנת המס בין ישראל לבלגיה מעודדת חברות ישראליות המפתחות תוכנה לקבל תמלוגים מבלגיה וקובעת פטור ממס בבלגיה על תמלוגים אלה.

דיבידנד

אמנת המס בין ישראל לבלגיה קובעת ניכוי מס במקור בשיעור של 5% מדיבידנד ופטור מהמס לדיבידנד בידי בעל שליטה בחברה ובידי קרן פנסיה.
 
 
מס יציאה
האמנה קובעת כי שינוי תושבות ממדינה אחת לשנייה לא ימנע מהמדינה הראשונה להטיל מס יציאה . היות ומס היציאה מוטל לפי השיטה הליניארית, וכדי למנוע כפל מס, נקבע בפרוטוקול, כי במקרה של מיסוי שונה בשתי המדינות, הרשויות המוסמכות של שתי המדינות ימנעו כפל מס על ידי יישום שיטת שווי השוק.

להרחבה בנושא מס יציאה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה.

 
תכנון מס
 
במקרים מסוימים יהיה כדאי להקים מבנה אחזקות בו חברה ישראלית תחזיק בחברה בלגית בעקיפין באמצעות חברה תושבת קפריסין.
מבנה אחזקות זה, בשילוב עם "הזיכוי העקיף" יכול להפחית את המס הכולל במידה ניכרת.
 
 
להרחבה בעניין מיסוי חברות אחזקה, ראו: מדריך למיסוי חברות אחזקה, כולל המלצות לתכנון מס.
 
 
ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net
 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

טואול - בניית אתרים