מיסוי בעידן של גלובליזציה
Taxation in an era of Globalization

המרצה: ד"ר אבי נוב

 
מבוא

הקורס יעסוק בסוגיות אקטואליות בתחום המיסוי המושפעות מתהליכי הגלובליזציה. בקורס נדון, בין היתר, בשיטות המרכזיות לתכנון-מס בינלאומי, לרבות השימוש באמנות למניעת כפל מס ומקלטי מס, ונעמוד על האתגרים אשר תכנוני מס אלה מציבים בפני הרשויות. בקורס נשים דגש על השוואות לדיני המס במדינות אחרות בעולם, לרבות התייחסות לעמדות של ארגונים בינלאומיים בתחומי המיסוי ובמיוחד ארגון ה-OECD על רקע ההצטרפות של מדינת ישראל לארגון זה.

 • שעת קבלה: לפני השיעור ולאחריו, בתאום מראש
 • דרישות קדם: דיני מסים

מבנה הקורס ורשימת הקריאה

א. מבוא

ספרי יסוד לקורס

 • י' מ' אדרעי מיסוי פעילות בינלאומית (1992)
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008)
 
ב. תכנוני מס וזכויות יסוד
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 11
 • יחזקאל פלומין, על תפיסת עולם ותכנון מס, מיסים יג/1 (פברואר 1999) א-1.
 • בג"ץ 3975/95 פרופ' שמואל קניאל נ' ממשלת ישראל.

רשות

 • איריס שמואלי "הרגולציה של תכנון המס" מיסים כ/2 א-56 (2006).
 • דוד גליקסברג, "סמכות הסיווג מחדש והנורמות האנטי תכנוניות", משפטים ל, תש"ס.

ג. תכנון מס באמצעות שימוש באמנות למניעת כפל מס

 • משה שקל, ומוראד אבו חמאדה, "קניית אמנות (Treaty Shopping) - סמכות פקיד השומה "להרים מסך" בעסקאות בינלאומיות", מסים טו/1 (פברואר 2001), עמ' א-24.
 • בש"א (ת"א) 5663/07, ינקו וייס אחזקות (1996) בע"מ נ' פ"ש חולון

ד. תכנון מס ו-CFC

 • חוזר מס הכנסה 5/2003 - "הרפורמה במס הכנסה - מיסוי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה".
 • דורון לוי ואיתן אסנפי, "חברה נשלטת זרה", חלק א', מיסים כ/4 (אוגוסט 2006) א-38.
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 9.

ה. תכנוני מס אגרסיביים

 • דו"ח הוועדה לטיפול בתכנוני המס האגרסיביים, מוגש לאיתן רוב (יוני 2005), מצוי באתר האינטרנט של משרד האוצר (http://mof.gov.il/).

רשות

 • חיים גבאי וג'ק בלנגה, רחוקה הדרך למניעת תכנוני מס אגרסיביים, מיסים יט/6 (דצמבר 2005) א-1.
 • חיים גבאי וג'ק בלנגה, המייצג, היועץ ותכנוני המס - מלחמה אבודה בד.נ.א הישראלי, מיסים כ/1 (פברואר 2006) א-47.
 • איריס שמואלי, המבחן של רשימת תכנוני המס, מיסים כב/5 (אוקטובר 2008) א-39

ו. "שליטה וניהול"

 • חוזר מס הכנסה 4/2002 - קווים מנחים לקביעת "שליטה וניהול".
 • עמ"ה 130/90, סולל בונה ארצות חוץ נ' פקיד-השומה, פד"א כב 177.
 • ה' קירש "הערות בענין שליטה או ניהול בעקבות פסק דין סולל בונה", מיסים ח/3 (יוני 1994) עמ' א-81.
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 3.

ז. מקלטי מס

 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 6.

רשות

 • Avi-Yonah, Reuven S., "Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State." Harv. L. Rev. 113, no. 7 (2000): 1573-676.
 • Chris Edwards and Veronique de Rugy, Economic Freedom of the World: 2002 Annual Report, Chapter 3: International Tax Competition, at, www.cato.org/pubs/efw/efw2002/efw02-ch3.pdf

ח. מחירי העברה

 • ג'קי חולי ויריב בן דוב, "היבטי מיסוי בינלאומי ומחירי העברה בעסקאות בקניין רוחני", מיסים יט/1 (פברואר 2005).
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 12.

ט. מניעת כפל מס - נוהל הסכמה הדדית

 • סעיף 28 לאמנה בין ישראל לארצות הברית
 • עמה (ת"א) 1255/02, ג'טק טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא.
 • עמה (ת'א) 1192/04, קולטין יגאל ושרה נ' פקיד שומה כפר סבא.
 • בריקר לוי "נוהל ההסכמה ההדדית וסעיף הבוררות באמנות מס", מיסים טו/2 עמ' א-15
 • שרמן "דרכי יישוב מחלוקות בין מדינות מתקשרות באמנות מס", מיסים ח/2, עמ' א-39
 • ליאור פיק ושירי וייס, נוהל הסכמה הדדית (Mutual Agreement Procedure) - מורה נבוכים, מיסים כב/4 (אוגוסט 2008) א-54

י. נושאים נוספים - רשימת מקורות חלקית

מיסוי חברות אחזקה

 • אבי נוב, חקיקת "פטור השתתפות" כמשטר מיסוי מיוחד למשקיעים זרים בישראל: המלצות ועדת רבינוביץ, עמדת משרד המשפטים ומסקנות מעשיות, "רואה החשבון", נ"ג,3 (ספטמבר 2004).
 • א' נוב, מיסוי עסקאות בינלאומיות (2008), פרק 16.
 • דו"ח הוועדה לתוכנית המסים הרב שנתית (קפוטא-מצא), יוני 2005 - פרק ו'. מצוי באתר האינטרנט של משרד האוצר (http://mof.gov.il/).

תכנון מס ו-LLC

 • חוזר מס הכנסה 3/2002 - "L.L.C – Limited Liability Company", מסים טז/2, עמ' ג-1.
 • שמעון כהן ושלומי רגב, LLC - ההיית או חלמתי חלום, מיסים טז/1 (פברואר 2002) א-64.
 • מיכאל בריקר ואח', סיווג ישויות זרות על-פי דיני המס בישראל, מיסים יח/1 (פברואר 2004) א-54.

זכות הנישום לתכנון מס

 • ע"א 4639/91 מנהל מס שבח נ' חזון, פ"ד מ"ח(3) 156, פד"א כב 307, 315.
 • ע"א 9412/03 חזן נ' פקיד שומה.

 

logo בניית אתרים