שימור תוקף הוראות האמנה ועקרונות משלימים

הדיון להלן העוסק בשימור תוקף הוראות האמנה ועקרונות משלימים לעניין בעל הזכות שביושר, הוא מתוך חוזר רשות המיסים, בנושא בעל זכות שביושר (חוזר מס הכנסה מס' 22/2004, בתחום המיסוי הבינלאומי), המשמש למניעת ניצול לרעה של אמנות מס. להרחבה בנושא אמנות מס, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס).

דרישת בעל הזכות שביושר הנה אחד האמצעים למניעת ניצול לרעה של אמנות מס. יודגש כי מבחן זה אינו ממצה את העקרון הרחב ואינו שולל הפעלת כלים אנטי-תיכנוניים אחרים. בנסיבות בהן לא ניתן להעזר בהתניה בדבר בעל הזכות שביושר או כאשר לא מופיעה באמנה דרישה מפורשת שמקבל התקבול יהיה בעל הזכות שביושר, ונראה שפעולה או מבנה מסוימים מיטיבים עם אדם באופן שעורכי האמנה לא נתכוונו לו, ניתן להתבסס על הוראות אחרות באמנה שמטרתן מניעת ניצול לרעה של אמנות מס לצורך שלילת הטבה או הקלה (כגון: סעיף "הגבלת הטבות" הכללי הנכלל במספר אמנות מס).

בנוסף, ניתן להתבסס על עקרונות אחרים שעוסקים במניעת ניצול לרעה של אמנות מס, עקרונות השאובים מהדין הפנימי במדינה שמיישמת את האמנה הרלבנטית או מדין המיסוי הבינלאומי המבוסס ברובו על הלכה פסוקה, ובהם: מבחן המטרה הכלכלית בעסקה (מלבד הפחתת המס); עדיפות המהות על פני הצורה ("Substance over Form"); גישת פיצול/איחוד עסקאות ("Step Transaction").
 

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של החוזר

logo בניית אתרים