מס יציאה ביחס לאופציות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מרץ 2009

האם יחול מס יציאה ביחס לאופציות הניתנות לעובד ישראלי אשר היגר למדינה אחרת? לכאורה, התשובה מצויה בסעיף 100א שם קיימת הגדרה למונח "נכס": "לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3ט ו-102". בהתאם לפרשנות רשות המיסים, הסעיף יחול גם על אופציות ומניות שקיבל מי שהיה תושב ישראל והפך לתושב חוץ בעודו מחזיק (במישרין או ע"י נאמן) באותן זכויות.

עם זאת, נראה כי מס היציאה לא יחול על אופציות לעובדים. נראה כי הדין בעניין מס יציאה החל ביחס לאופציות זהה לדין החל על מניות (לאור המסקנה שיש לקבוע את מיסוי האופציה בהתאם למקום מושב העובד ביום המימוש), ואם לא יחול מס יציאה ביחס למניות שבידי העובד, מטעמים שונים אשר דנתי בהם במקום אחר, הרי שלא יחול מס יציאה ביחס לאופציות שבידיו. להרחבה בעניין זה, ראו: מדריך לענייני מס יציאה, כולל המלצות לתכנון מס.

ביחס לשיעור המס החל במקרה של מס יציאה, סעיף 102(ו) לפקודה קובע, כי שיעור המס שיחול על הרווח החייב במס בידי עובד, שחדל להיות תושב ישראל (לפי הוראות מס יציאה), יהא לפי שיעור המס השולי במקרים הבאים:

(1) בהקצאת מניות באמצעות נאמן, כאשר החברה בחרה במסלול הפירותי.

(2) בהקצאת מניות באמצעות נאמן, כאשר החברה בחרה במסלול הוני, אולם המניה מומשה לפני תום התקופה.

(3) בהקצאת מניות שלא באמצעות נאמן.

הבעיה עם הוראת חוק זאת היא, שלא ברור כיצד נקבעו שיעורי מס פירותיים ביחס למס היציאה החל, בעיקרון, רק על רווח הון!

להרחבה בנושא מיסוי אופציות ברילוקיישן, ראו: מיסוי אופציות ברילוקיישן - מדריך לתכנון מס

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
 
 
 
logo בניית אתרים