תקנות חדשות בעניין ביטול פטור ממס למשקיעים זרים

ד"ר אבי נוב

מאי 2011

ועדת הכספים החליטה לאשר שתי תקנות חדשות, בעניין מיסוי משקיעים זרים במט"ח, שהוגשו על ידי שר האוצר יובל שטייניץ. החלטת הוועדה התקבלה ביום 11 למאי 2011.

שטייניץ הסביר כי: "בתקופה האחרונה, בנוסף להשקעות זרות מבורכות בשוק ההון הישראלי, התקיימה עלייה משמעותית בכניסת מט"ח המיועד כולו ליצירת רווח פיננסי לטווח קצר כתוצאה מפערי ריבית בין ישראל לחו"ל ומטעמים נוספים. במצב זה מתקיים תיסוף מטבע שעלול לפגוע בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק".

עוד טען שטייניץ כי "לאור החשש שהפטור מנוצל על ידי שחקנים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר כאשר בעיקר מדובר ברכישה של מק"מים ואג"ח לטווח קצר, מוצע לבטל את הפטור על הכנסות ריבית ורווחי הון הנובעות ממק"מים ואיגרות חוב שהמועד לפדיונם אינו עולה על שנה".

הוועדה אישרה למעשה את ביטול הפטור המס על מכשירים עקיפים כמו עסקות עתידיות וקרנות נאמנות לתושב חוץ בלבד. בקרוב תוגש לכנסת הצעת חוק לביטול הפטור הישיר ממס לתושבי חוץ על מק"מים ואג"ח ממשלתיות קצרות.

בהציגו את התקנות בפני חברי הועדה הסביר נציג רשות המסים כי פטורים אלה ניתנו בשל הרצון לעודד פעילות של משקיעים זרים בשוק ההון הישראלי ואלמלא היו ניתנים, היו אותם רווחים חייבים במס בשיעור של 15% או 20% או מס חברות (24% בשנת 2011), לפי העניין.

לאור החשש שהוצג לפיו הפטור מנוצל על ידי שחקנים בשוק המט"ח למטרות עשיית רווח לטווח קצר וגורם לתיסוף מטבע שעלול לפגוע בכושר התחרות ארוך הטווח של המשק, וזאת בעיקר כאשר מדובר ברכישה של מק"מ ואגרות חוב לטווח קצר, קיבלה הוועדה את ההצעה לבטל לתושבי חוץ את הפטור על רווחי הון הנובעים בעקיפין ממילוות מדינה שהמועד לפדיונם אינו עולה על 365 ימים מיום הוצאתם, קרי,באמצעות קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות . ביטול הפטור יחול מיום 7/7/2011, כך שתינתן אפשרות למחזיקים לשקול את צעדיהם בעקבות התקנות החדשות , שכן לאחר מועד זה יחויבו ההכנסות במס.

להשלמת התמונה יצוין, כפי שהודיע שר האוצר, הוחלט לערוך תיקון חקיקה ראשית בסעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה, כך שיבוטל הפטור ממס הקיים היום לתושבי חוץ על רווח הון במכירה במישרין של מלווה מדינה קצר מועד כאמור לעיל וכן תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מלווה מדינה).

לביקורת על ביטול הפטור ממס, ראו: ביטול הפטור ממס למשקיעי חוץ על רווחים מהשקעה במק"מ ובאג"ח.

להרחבה בנושא מיסוי משקיעים זרים, ראו: מדריך למיסוי תושבי חוץ ומשקיעים זרים (תכנון מס).

ניתן לפנות לד"ר אבי נוב, עו"ד, בכל שאלה הקשורה לאמור במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים