מאמרים נבחרים בנושא "תכנון מס" שפורסמו בעיתון TheMarker
 

נורמות אנטי תכנוניות: נציבות מס הכנסה מנסה לתקוף תכנוני מס בינלאומיים באמצעות הוראות חוק ונורמות שיפוטיות, אך גישה זאת של הנציבות עשויה להיתקל בקשיים משפטיים

זכות הנישום לתכנון מס: קיימת חשיבות רבה לתכנון מס בינלאומי, המאפשר הפחתת נטל המס על העסק בצורה משמעותית. השופט שמגר קבע כי זכותם ואף חובתם של מומחים בדיני מסים לתכנן עסקות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס.

תכנון המס של וול מארט וגאפ: ניתן לשער כי כל החברות הנמצאות ברשימת ה-500 של מגזין "פורצ'ן" מחזיקות בחברות בנות במדינות בהן שיעור המס נמוך במיוחד. האם מדובר בפעילות בלתי חוקית או בלתי מוסרית?

הקרב על המס: הכלכלה החדשה והמסחר באינטרנט מציבים אתגר חדש בהתמודדות עם סוגיית מחירי ההעברה בין המדינות. הפתרון לכך לא יוכל להתבצע בדרכים המקובלות.

תכנון המס האולטימטיווי: העיכוב המיותר בפרסום התקנות בנושא מחירי העברה גורם לחוסר ודאות של הנישום בקשר לתוצאת המס הסופית של המיזם הרב-לאומי שבשליטתו, ומשום כך הוא פוגע לא רק בנישומים אלא אף באמינות משטר המס.

מקלט מס לגיטימי: מקלטי המס המוכרים כיום הם חידוש של המאה העשרים. בתחילה שימשו משפחות עשירות וכנופיות פשע ומאוחר יותר נוצלו גם על ידי תאגידים רב-לאומיים.

למאמרים נוספים, ראו הרשימה באתר דה מרקר.

logo בניית אתרים