הזכות לתכנון מס והשימוש במקלטי מס 

בית משפט|תכנון מס|רשות המסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד

נובמבר 2008

תכנוני מס הם בעקרון לגיטימיים ומהווים גם כלי רצוי בניהול עסקים, בפרט בכלכלה הנמצאת בתחרות עם מדינות אחרות. מאידך, המאבק שמנהלת רשות המסים כנגד "תכנוני המס האגרסיביים" עשוי להיות בלתי לגיטימי.

רשות המסים פועלת בכל דרך אפשרית על מנת להפחיד את הנישומים ואת היועצים שלהם, רואי חשבון ועורכי דין, העוסקים בתכנוני מס. אלא, שהניסיון של רשויות המס להרתיע אנשים מלעסוק בתכנוני מס הוא נואל. לא ניתן לעצור את תכנוני המס באמצעות הפחדה והרתעה אלא על יד נטרול הסיבות הגורמות לתכנוני מס. רשות המסים יכולה לעשות שימוש בכלים העומדים לרשותה בפקודת מס הכנסה. 

הממשלה מבקשת לאחוז את החבל משני קצותיו; מצד אחד היא מטילה שיעורי מס גבוהים מאוד על תאגידים ויחידים, ומצד שני היא מצפה שנישומים יימנעו מתכנוני מס. למעשה שיעורי המס הגבוהים בישראל, כופים על נישומים את העיסוק בתכנוני מס. לפיכך, האסטרטגיה של הממשלה לשמר את שיעורי המס הגבוהים ובמקביל לעצור את תכנוני המס נדונה לכישלון. זאת ועוד, האסטרטגיה הזאת אינה ניתנת ליישום בעידן של גלובליזציה ותחרות מוגברת בין מדינות המציעות שיעורי מס אטרקטיוויים.

שאיפתם של יחידים ותאגידים בעולם כולו היא להפחית מחבות המס שלהם. קיימת פסיקה ענפה, בישראל ובעולם, המכירה בזכותם של הנישומים לארגן את עסקיהם כך שלא יהיו עתירות מס. בית המשפט הכיר בזכות לתכנן מס, לדוגמא, בפסק הדין בעניין אלי הורביץ מנכ"ל חברת טבע באותם הימים ואשר זוכה מעבירות מס. ביחס ליחידים, הזכות לתכנון מס היא זכות חוקתית הנוסעת מזכות הקניין. כאשר מדובר בתאגידים, הזכות לתכנון מס מתורגמת לחובה החלה על מנהלי התאגיד להפחית את המס בצורה מקסימאלית. פסיקה בעניין זה, ניתן למצוא במאגרי המידע: נבו - nevo, תקדין - takdin, פסקדין - psakdin, וכד'.

תכנון מס מוגדר כשימוש באמצעים חוקיים להפחתת חבות המס. בהינתן אפשרויות שונות לביצוע פעולה מסוימת, מתכנן המס משווה בין תוצאות המס של דרכי הפעולה במטרה לבחור את דרך הפעולה שתניב את תוצאות המס הטובות ביותר עבורו. אדם אשר אינו משתמש בתכנון-מס, מעניק לממשלה מתנה בגובה ההפרש שבין סכום המס שהוא משלם בפועל לבין סכום המס המופחת שהיה יכול לשלם אילו ערך תכנון מס.

תאגידים ונישומים מתוחכמים עושים שימוש רב בתכנון מס בינלאומי במטרה לצמצם למינימום את חבות המס שלהם. לתאגידים בעלי פריסה רב-לאומית קיים סיכוי רב יותר להפחית את חבות המס הכוללת, מאשר תאגידים מקומיים. נישומים רבים נהפכו לגלובליים ויש להם כיום יותר חופש פעולה ביחס למיקום פעילותם העסקית, ולמדינות קשה יותר לגבות מהם מס. שיעורי מס נמוכים במקלטי מס מהווים תמריץ לנתב את ההכנסות לשם, ומדינות מתקשות לגבות מס בהקשר זה.
 
להרחבה בעניין זה, ראו: מקלטי מס - מדריך לתכנון מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

logo בניית אתרים