גרין קארד ותשלום מסים  

אזרחות|אמנת מס|תושבות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

נובמבר 2014 

האם אדם שמחזיק בגרין קארד ואינו גר בארצות הברית אלא במדינה אחרת, חייב בדיווח ותשלום מסים לIRS? האם אדם כזה זכאי ליהנות מאמנת המס בין המדינות? בפסק הדין - Gerd Topsnik v. Commissioner of Internal Revenue, 143 T.C. No. 12, 23  אשר פורסם לאחרונה נקבע כי אזרח גרמני המחזיק בגרין קארד ומתגורר במדינה אחרת חייב בדיווח ותשלום מסים בארצות הברית, והוא אינו יכול ליהנות מאמנת המס בין המדינות. 

רקע עובדתי

במקרה זה, אזרח גרמני הגיש בקשת הגירה (Form I-551) וקיבל גרין קארד, ובכך הפך להיות תושב קבוע חוקי ("Lawful Permanent Resident", LPR) של ארצות הברית הכפוף למס על הכנסותיו בכל העולם. לעניין זה ראו: סעיף 701(b)(1)(A)(i) לקוד המס האמריקאי. 

האזרח הגרמני טען כי לאחר שהוא עזב את ארצות הברית וחזר להתגורר בגרמניה, הרי שבאופן בלתי פורמאלי (וללא שהוא נקט בצעד של ויתור רשמי על הגרין קארד) הוא הפסיק להיותPerson  US לעניין דיני המס בארצות הברית, ולפיכך לטענתו הוא היה פטור מדיווח ותשלום ממסים החל מיום העזיבה. האזרח הגרמני ביסס את טענתו על תקדימים משפטיים, ובין היתר, על פסק הדין בעניין United States v. Yakou (2005). 

פסק הדין

בית המשפט ניתח תחילה את ההוראות בדיני המס בארצות הברית, ואחר כך בחן את תחולת האמנה למניעת כפל מס בין ארצות הברית לגרמניה. להלן ההוראות שנדונו בפסק הדין. 

"תושב קבוע חוקי" (LPR) מוגדר כך:

Lawful permanent resident.--(1) Green card test. An alien is a resident alien with respect to a calendar year if the individual is a lawful permanent resident at any time during the calendar year. A lawful permanent resident is an individual who has been lawfully granted the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws. Resident status is deemed to continue unless it is rescinded or administratively or judicially determined to have been abandoned. 

זאת ועוד, סעיף  7701(b)(6) לקוד המס האמריקאי, קובע בעניין LPR, כך:

(6) Lawful permanent resident.
For purposes of this subsection, an individual is a lawful permanent resident of the United States at any time if--
(A) such individual has the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, and(B) such status has not been revoked (and has not been administratively or judicially determined to have been abandoned). 

להלן דברי ההסבר להוראות דברי החקיקה לעיל (ההדגשות שלי. א.נ.):

"The bill defines lawful permanent resident to mean an individual who has the status of having been lawfully accorded the privilege of residing permanently in the United States as an immigrant in accordance with the immigration laws, if such status has not been revoked or administratively or judicially determined to have been abandoned. Therefore, an alien who comes to the United States so infrequently that, on scrutiny, he or she is no longer legally entitled to permanent resident status, but who has not officially lost or abandoned that status, will be a resident for tax purposes". [H.R. Rept. No. 98-432 (Part 2), at 226 (1983), 1984 U.S.C.C.A.N. 697, 1166.] 

אמנת המס

סעיף 4 לאמנת המס בין ארצות הברית לגרמניה (כפי שתוקן בפרוטוקול האמנה משנת 2006) קובע מי ייחשב תושב מדינת אמנה:

"For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. The term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or of profits attributable to a permanent establishment in that State or capital situated therein". 

הפסיקה

בית המשפט פסק כי לאור ההגדרות בחקיקה כאמור לעיל, האזרח הגרמני נחשב כתושב ארצות הברית לענייני מסים עד ליום שבו הוא פנה ל- US Citizenship and Immigration Services והגיש בקשה לויתור על הגרין קארד בהתאם לפרוצדורה המקובלת (Form I-407). עוד נקבע בפסק הדין כי האזרח הגרמני אינו יכול להיחשב כתושב גרמניה בהתאם לסעיף 4 לאמנת המס בין המדינות, הנזכר לעיל, שכן מהמידע שהתקבל עולה כי האזרח הגרמני לא היה כפוף למסים בגרמניה. 

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים