פסיקה תקדימית בברזיל בנושא חנ"ז  

בית משפט|רשות המסים|חברה נשלטת|פסק דין 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוקטובר 2014 

פסק דין תקדימי של בית המשפט הגבוה בברזיל Superior Tribunal de Justica אשר פורסם לאחרונה עוסק ביישום הוראות חברה נשלטת זרה בדין הפנימי במצב בו קיימת אמנה למניעת כפל מס. השאלה שבה עוסק פסק הדין החדש היא האם הוראות האמנה למניעת כפל מס גוברות על הוראות חברה נשלטת זרה (להלן - CFC) בדין הפנימי? 

ראו גם:

חנ"ז, חמי"ז ואמנות המס

מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז  

רקע עובדתי

פסק הדין  (Companhia Vale do Rio Doce vs. Federal Union, Appeal 1,325.709) עוסק בחברת כרייה מקומית, אשר בבעלותה מספר חברות-בת זרות. רשות המסים קבעה כי יש למסות את החברות הבנות לאור חקיקת הCFC המקומית. 

הנישומה טענה מנגד כי הוראות האמנות למניעת כפל מס הרלוונטיות גוברות על הוראות חברה נשלטת זרה. האמנות למניעת כפל מס הרלוונטיות לפסק הדין, הן האמנות של ברזיל עם בלגיה, דנמרק ולוקסמבורג. 

פסק הדין

בית המשפט פסק לטובת הנישומה וקבע כי במקרה כאמור, הוראות האמנה למניעת כפל מס גוברות על הוראות חברה נשלטת זרה בדין הפנימי, ולפיכך לא ניתן להפעיל את ההוראה האנטי תכנונית במקרה כזה כנגד הנישומה - Vale do Rio Doce . פסק הדין מתבסס בין היתר על הוראות אמנת וינה, כמפורט להלן. פסק הדין יהיה סופי במידה ורשויות המס בברזיל לא יגישו ערעור לבית המשפט העליון (Federal Supreme Court). 

אמנת וינה

סעיף 27 לאמנת וינה (Vienna convention on the law of treaties) קובע, כי מדינה חייבת לציית למשפט הבינלאומי אפילו כאשר יש סתירה בין החקיקה הפנימית של אותה מדינה לבין המשפט הבינלאומי, ובלשון האמנה: "A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty." 

מדינה אינה יכולה להסתמך על דיניה הפרטיים והפנימיים בכדי להתנגד למשפט הבינלאומי הקיים ולא לציית להוראות הביצוע של אמנה מסוימת. כך יוצא, שהסתמכות על נורמות אנטי-תכנוניות מהדין הפנימי ביחס לאמנות מס, ובפרט הוראות CFC, מפירה את הוראות המשפט הבינלאומי. קיימים גם סעיפים אחרים לאמנת וינה הרלוונטיים למקרה זה. 

ראו גם: תקיפת תכנוני מס העושים שימוש באמנות מס 

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט