עדכוני מיסוי בינלאומי - מאי 2014  

דנמרק|ארצות הברית|הודו|יוון|האיחוד האירופי|ארגנטינה|אוסטרליה|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מאי 2014 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף. 

דנמרק

ביום 25 במרץ 2014, רשות המסים בדנמרק הודיעה על החלטה לפיה רווחים הנוצרים כתוצאה ממסחר בביטקוין, או כסף דיגיטאלי אחר, אינם חייבים בעיקרון במס, ובמקביל שההפסדים הנוצרים ממסחר כאמור אינם מוכרים לצורכי מס. רשות המסים בדנמרק הסבירה כי כסף דיגיטאלי הוא "נכס פרטי" שאינו יכול להיחשב "ככסף אמיתי". עם זאת, ככל שמדובר בגופים עסקיים הסוחרים בביטקוין, הרי שניתן להטיל מס על ההכנסות שלהם מהמסחר.

ראו גם: ביטקוין - מדריך מסים 

הודו

הודו מאיימת להוסיף את שוויץ ל"רשימה של מדינות שאינן משתפות פעולה", וזאת לאור סירובה של רשות המסים בשוויץ להעביר לרשות המסים בהודו מידע ביחס לחשבונות בנק של תושבי הודו בבנקים בשוויץ, וזאת בהתאם לאמנת המס שבין המדינות. אם הודו תממש את האיום הזה, משקיעים משוויץ הפועלים בהודו לא יוכלו ליהנות משיעורי "ניכוי מס במקור" נמוכים שנקבעו באמנת המס שבין המדינות. 

יוון

משרד האוצר ביוון עדכן את "הרשימה השחורה" של מדינות שאינן משתפות פעולה עם יוון, כמו סינגפור וליכטנשטיין. להלן הרשימה המעודכנת של הרשימה השחורה:

 Andorra, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Bahrain, Brunei, the Cook Islands, Dominica, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Jersey, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malaysia, the Marshall Islands, Mauritius, Monaco, Nauru, the Netherlands Antilles, Niue, Panama, the Philippines, Samoa, the Seychelles, Singapore, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St.Vincent and the Grenadines, the U.S. Virgin Islands, Uruguay, and Vanuatu. 

האיחוד האירופי

הפרלמנט האירופי הצביע לאחרונה בעד המלצת המועצה האירופית לתקן את הוראות הדירקטיבה חברת אם-חברת בת (Parent-Subsidiary Directive). מטרת התיקון היא למנוע תכנוני מס בינלאומיים מסוימים באיחוד האירופי. המלצת הנציבות האירופית פורסמה בשנת 2012 במסמך מיוחד העוסק במניעת תכנוני מס מסוימים והעלמות מס -2012 Action Plan against tax evasion. כתוצאה מתיקון הוראות הדירקטיבה, רשויות המס במדינות האיחוד יוכלו להתעלם מעסקאות מסוימות, לדוגמא הלוואות היברידיות, ומבני אחזקה מסוימים שאין להם בסיס והצדקה כלכלית ושנועדו למנוע מיסוי. 

ארגנטינה

ארגנטינה הודיעה על הארכה שלישית של התוכנית לגילוי מרצון על כספים בחשבונות בנק זרים בלתי-מדווחים. מדובר למעשה בהארכה שלישית של התוכנית.

להרחבה בנושא תוכנית גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות 

אוסטרליה

אוסטרליה הודיעה על תוכנית לגילוי מרצון על כספים בחשבונות בנק זרים בלתי-מדווחים. בהתאם לתוכנית לגילוי מרצון, הדיווח על הכנסות במקרה זה יתבצע ביחס לארבע שנות מס (תקופת ההתיישנות).

ביחס לישראל, ראו:  נוהל לגילוי מרצון הקבוע 

ארצות הברית

רשות המסים של ארצות הברית, ה-IRS, פרסמה חוזר מס הכנסה לציבור בנושא מיסוי כסף וירטואלי, ובכלל זה ביטקוין. חוזר מס ההכנסה האמריקאי מסביר כיצד עקרונות המיסוי הקיימים, באמצעות פרשנות ה-IRS, מתאימים למיסוי עסקאות בכסף וירטואלי.

ראו: מיסוי ביטקוין בארצות הברית 

אמנות מס

  • גרמניה-סין: נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין גרמניה לסין.
  • מלטה-רוסיה: האמנה למניעת כפל מס בין מלטה ורוסיה אושררה לאחרונה על ידי רוסיה.
  • בלגיה-נורווגיה: נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין בלגיה לנורווגיה. 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

 

לעדכוני מיסוי בינלאומי, ראו: חדשות מיסוי 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט