עדכוני מיסוי בינלאומי - אוגוסט 2013
 

מלטה|שוויץ|ארצות הברית|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אוגוסט 2013 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.
 

מלטה

מלטה יזמה בשנת 2011 תוכנית לעידוד הגירה של בעלי הון לשטחה. בהתאם לתוכנית זאת, אנשים ממדינות שונות בעולם יוכלו לזכות בתושבות מלטזית אם יעמדו בתנאים שונים. כעת, מלטה מתכננת להגמיש את התנאים מהתוכנית הקודמת. 

בכדי ליהנות מההטבות בתוכנית, בעלי הון זרים צריכים לגור מעל 90 יום במלטה, ולרכוש מקרקעין בשווי של מעל 270,000 יורו (במקום 400,000 יורו כפי שהיה בשנת 2011). אפשרות נוספת היא לשכור מקרקעין בשווי של לפחות 9,600 יורו בחודש. 

תושבים זרים בעלי הון פטורים ממס על הכנסותיהם שמחוץ למלטה, ומשלמים מס אחיד בשיעור של 15% על הכנסות שנמשכו למלטה. כמו כן, בהתאם לתוכנית קיים מיסוי מינימאלי של 15,000 יורו בשנה. מדובר ללא ספק בהטבת מס משמעותית. ראו גם: אמנת מס חדשה עם מלטה
 

שוויץ

בית המשפט העליון הפדראלי של שוויץ דן לאחרונה בסוגיה של שליטה וניהול. בפרשה זאת בית המשפט העליון עסק בפרשנות למונח המופיע לרוב באמנות המס: "שליטה וניהול אפקטיבי" (place of effective management). במקרה זה נדונה סוגיית השליטה והניהול האפקטיביים של חברת מימון (X) אשר הוקמה במקלט מס

חברת המימון X אמנם הוקמה במקלט מס, אך היו לה משרדים ראשיים בקנטון Zug בשוויץ. השאלה שנדונה בבית המשפט העליון הייתה האם שוויץ יכולה למסות את הכנסות החברה X מכוח ניהול ושליטה בשוויץ? בית המשפט פסק כי מקום השליטה והניהול הוא המקום שבו הניהול מבוצע בפועל, ולא המקום בו נפגשים הדירקטורים.
 

ארצות הברית

אזרח אמריקאי הודה לאחרונה בהסתרת חשבון בנק זר בסניף בנק ישראלי בלוקסמבורג. בחשבון הבנק הזר הוחזקו 2.6 מיליון דולר, אשר הניבו הכנסות שונות. האזרח העלים מס בסך כולל של כ 400 אלף דולר. האזרח הסכים לשלם 50% מהיתרה הגבוהה שהייתה בחשבון כדי להסדיר את הסוגיה האזרחית. מבחינת הדין הפלילי, הוא עשוי לקבל עונש מאסר של כשלוש שנים ולשלם 250 אלף דולר קנס. 

ראו גם:


אמנות מס

  • סינגפור - ליכטנשטיין: אמנת מס נחתמה בין סינגפור לליכטנשטיין.
  • פורטוגל - קפריסין: אמנת המס בין פורטוגל לקפריסין, אושררה על ידי פורטוגל.
  • אוקראינה - קפריסין: אמנת המס בין אוקראינה לקפריסין, אושררה על ידי אוקראינה, והיא תכנס לתוקף בתחילת 2014. 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

2all - בניית אתרי אינטרנט