רשימה של ישראלים במקלטי מס
 

רשות המסים|חברה|מידע|חשבון בנק 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יוני 2013 

פורסמה רשימה של ישראלים בעלי חברות במקלטי מס, כמו איי הבתולה, פנמה, ג'רזי והונג-קונג. ברשימה שפורסמה על ידי הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים תחקירנים (ICIJ) מופיעות כ 130 חברות, הרשומות במקלטי מס שונים ברחבי העולם, ואשר שקשורות לישראל. ראו גם: החשיפה הגדולה של מקלטי מס

שמות הישראלים

ברשימה שפורסמה ישנם שמות של ישראלים, אך אין מדובר בהכרח בבעלי המניות של החברות, אלא בדירקטורים, עורכי דין של החברות וכד'. כמו כן, בחלק מהמקרים מדובר רק בכתובת בישראל, או בישראלים שכבר אינם גרים בישראל, ואשר נחשבים כתושבי חוץ לענייני מס. פרסום זה, מצטרף לפרסומים נוספים ביחס לישראלים בעלי חברות במקלטי מס ובעלי חשבונות בנק בחו"ל בשנים האחרונות. לעניין זה, ראו: רשימות של בעלי חשבונות בנק בחו"ל

גם אם ישנם ישראלים שהם בעלי מניות בחברות הרשמות במקלטי מס, זה עדיין לא אומר כי הם חייבים במס בישראל בגין ההכנסות של אותן חברות. בדרך כלל מדובר בתכנון מס לגיטימי, כמפורט להלן. במקרים אחרים, מומלץ לבחון גילוי מרצון ביחס לחשבון הבנק בחו"ל. ראו גם: דיווח על חשבון בנק בחו"ל. באמצעות גילוי מרצון ניתן "להלבין את הכסף", ולמנוע את החשיפה להליכים אזרחיים ופליליים. 

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון ביחס לחשבון בנק זר. כמו כן, ראו: כספים בחשבונות זרים: שדרוג הליך הגילוי מרצון. שימו לב - תוכנית גילוי מרצון של רשות המסים חשפה עד כה הון של 12 מיליארד שקל, ולדעת רשות המסים מדובר רק בקצה הקרחון. רשות המסים מעוניינת כעת לעדכן את הנוהל הקבוע של גילוי מרצון

האם רשות המסים תעשה שימוש במידע?

האם הרשימה של ישראלים בעלי חברות במקלטי מס תסייע לרשות המסים בישראל בלכידת הון מוברח? חשוב להדגיש בתחילת הדברים, כי אין מניעה חוקית שתושב ישראל יחזיק במניות של חברה במקלט מס. עם זאת, ישנם מספר הוראות בפקודת מס הכנסה, המכונות הוראות אנטי-תכנוניות, שנועדו למנוע התחמקות מתשלום מס בישראל על ידי שימוש בחברות הממוקמות במקלטי מס. 

אין ספק כי רישום חברה במקלט מס מדליק נורה אדומה ברשות המסים, אך אם בעלי המניות ערכו תכנון מס מוקדם והצטיידו בחוות דעת משפטית, הם יכולים למנוע פתיחה בהליך פלילי. ברור, שרשות המסים עשויה לטעון טענות שונות, אך במקרה זה הדיון יהיה אזרחי.  

רשות המסים הודיעה לאחרונה כי המידע ביחס למקלטי מס ייבדק על-ידי הרשות, וכי מידע זה מצטרף למידע רב שהתקבל לאחרונה ברשות במסגרת שיתופי-פעולה עם מדינות וארגונים בעולם כחלק מהמאבק בהון השחור. ברשות המסים גם הבהירו כי החזקת חברות במדיניות המשמשות כמקלטי מס, הינה לגיטימית על ידי נישומי מס בישראל, וזאת כל עוד היא דווחה לרשות המסים כדין. 

רשות המסים הודיעה מספר פעמים השנה כי היא בקשר רציף עם גורמים שונים בעולם על מנת לקבל רשימות נוספות של פעילות ישראלים בחו"ל. כמו כן, רשות המסים שוקדת על הרחבת מקורות המידע על ישראלים בארץ ובחו"ל, ובכלל זה קידום הליכי חקיקה להחלפת מידע אוטומטי עם מדינות שאין איתם אמנת מס, הפעלת מודיעין לאיתור נכסים והון של ישראלים בארץ ובחו"ל והעברת מידע במסגרת חקיקת ה - Foreign Account Tax Compliance Act. בנוסף לאמור, רשות המסים תקים יחידת אנליסטים לצורך איתור הון לא מוצהר בחו"ל. 

תכנון מס לחברה במקלט מס

שאיפתם של יחידים ותאגידים בעולם כולו היא להפחית מחבות המס שלהם. קיימת פסיקה ענפה, בישראל ובעולם, המכירה בזכותם של הנישומים לארגן את עסקיהם כך שלא יהיו עתירות מס. בית המשפט הכיר בזכות לתכנן מס, לדוגמא, בפסק הדין בעניין אלי הורביץ מנכ"ל חברת טבע באותם הימים ואשר זוכה מעבירות מס. ביחס ליחידים, הזכות לתכנון מס היא זכות חוקתית הנוסעת מזכות הקניין. כאשר מדובר בתאגידים, הזכות לתכנון מס מתורגמת לחובה החלה על מנהלי התאגיד להפחית את המס בצורה מקסימאלית. 

בצד הזכות לתכנון מס, קיימות הוראות אנטי תכנוניות בפקודת מס הכנסה. כך לדוגמא, התאגיד הרשום במקלט מס עשוי להיחשב כ"תושב ישראל" כמשמעו בפקודת מס הכנסה, במידה ו"השליטה והניהול" מופעלים מישראל. על מנת שהחברה תחשב כזרה יש לדאוג לכך שהשליטה על העסק וניהולם לא יופעלו מישראל, ובכלל זה, פעולות ניהול של העסק, החזקת ספרי העסק, ובעיקר קבלת ההחלטות ביחס לעסק. להרחבה בעניין זה, ראו:שליטה וניהול - תשובות התאגיד, וכן: מדריך לתושבות לענייני מס

זהירות רבה נדרשת גם ביחס לתחולת ההוראות בעניין חברה נשלטת זרה, וכן במילוי תוכן עסקי בחברה המאוגדת במקלט מס. במידה ואותה חברה משמשת כ"חברת קש" (ללא תוכן עסקי וכלכלי) לביצוע פעילות בינלאומית, הרי שרשות המסים עשויה להתעלם ממנה וכך תכנון המס יקרוס. להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס. 

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס

להרחבה בנושא הקמת חברה במקלט מס, ראו: הקמת חברה במקלטי מס סקירת מקלטי מס מסוימים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט