הטבות מס למפתחי תוכנות ואפליקציות

תכנון מס|הייטק|סטארטאפ|ייצור 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2013 

אם אתם מפתחים תוכנות או אפליקציות, כדאי לבחון את האפשרות לנצל את הטבות המס, המפורטות להלן. כדי ליהנות מהטבות המס, יש לפתוח חברה בע"מ, ולערוך תכנון מס בשלב מוקדם. תכנון מס בהקשר זה יכול לחסוך לכם תשלומי מיסים, וגם להפוך את החברה שלכם לאטרקטיבית למשקיעים. להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס

חברות תוכנה יכולות ליהנות משיעורי מס מופחתים בהתאם להוראות חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, וכן הטבות מס נוספות אשר נקבעו בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (חוק האנג'לים), כמפורט להלן. 

להרחבה בנושאים אלו, ראו:

הטבות מס בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012.

מדריך הטבות מס - עידוד השקעות ואסטרטגיות לתכנון מס.

 

הטבות המס בחוק העידוד

כל חברה ישראלית אשר עומדת בתנאים של החוק לעידוד השקעות הון, לעניין היותה "מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי", זכאית להטבות המס. בעיקרון, מפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי, היא למעשה חברה עם היקף מכירות לשוק העולמי של לפחות 25%, מסך מכירותיה. 

ההטבות בהתאם לחוק לעידוד השקעות-הון ניתנות רק לחברות שיש להן "מפעל תעשייתי" המוגדר כמפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא "פעילות ייצורית". ההגדרה בחוק של פעילות ייצורית כוללת, בין היתר, גם ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח. 

בעיקרון, חברה בעלת מעמד של חברה מועדפת כמפורט להלן, זכאית לשיעורי מס חברות מופחתים. במקום שיעור מס החברות הרגיל העומד בשנת 2013 על 25%, חברה מועדפת, תשלם מס חברות בשיעור שבין 7% ל-12.5%. אם החברה פועלת מהפריפריה, היא תשלם מס חברות בשיעור של 7%, ואם היא פועלת ממרכז הארץ – 12.5%. בנוסף למס חברות בשיעור מופחת, ניתן ליהנות מתשלום מס מופחת של 15% בעת חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, וכן פחת מואץ.

 

חוק האנג'לים

חוק האנג'לים נועד לסייע לתעשיית ההיי-טק באמצעות מתן הטבות מס. ההטבה המרכזית בחוק מיועדת למשקיעים בחברות סטארטאפ. החוק מאפשר למשקיע לנכות את סכום ההשקעה שלו בחברה כהוצאה פירותית, כנגד כל מקור הכנסה (שכר, דיבידנד וכו') החל משנת ההשקעה הראשונה. בדרך זאת, המשקיע יכול להקטין את נטל המס שלו בצורה משמעותית. ההטבה הזאת יכולה לסייע לחברות סטארטאפ לגייס משקיעים. 

קיימות מספר מגבלות ביחס להטבות אלה: כך לדוגמא, סכום ההשקעה המוכר לצורך ההטבה בכל חברה מוגבל ב 5 מיליון שקלים למשקיע וקרובו, כמו כן, ההטבות יינתנו על השקעות שבוצעו, וכן שסכום ההשקעה שולם בפועל, בין 1.1.2011 עד לסוף שנת 2015. 

המגבלה המהותית בחוק ביחס להטבת המס הזאת, שהיא אינה מתאימה לכל חברה. הטבת המס מיועדת בעיקר לחברות סטארטאפ בתחילת דרכן ואשר נדרשות להשקעות רבות במחקר ופיתוח. חברות בשלות יותר עם מכירות משמעותיות, יכולות לנצל את ההטבות בחוק לעידוד השקעות הון כאמור לעיל. 


ראו גם:

תכנון מס למפתחי אפליקציות

מדריך למיסוי מסחר אלקטרוני, כולל המלצות לתכנון מס 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

 

2all - בניית אתרי אינטרנט